vlasta logo vlasta logo

Jericho

English

Související odkazy jinam

Jericho - o tomto městě se říká, že je nejstarším městem na světě. Nachází se něco málo přes 10 kilometrů severně od Mrtvého moře a leží 258 m pod hladinou světových moří. Archeologické výzkumy zde odkryly přes 20 po sobě navazujících osad, z nichž nejstarší je datována do období kolem roku 9000 př. n. l. Nejstarší osada se nacházela na dnešní lokalitě Tel es-Sultan (česky Sultánův kopec), několik kilometrů od současného města. Slovo tell v arabštině znamená mohylu. V archeologické terminologii představuje uměle vytvořené návrší, které vzniklo postupným vrstvením osídlení nad sebou. Jericho je pravděpodobně také první město, které bylo obehnáno hradbami. Dlouho bylo považováno také za město s nejstarší kamennou věží (cca 7000 let př.n.l.). Ale v Tell Qaramel v Sýrii byla objevena ještě starší věž.

Podle bible bylo Jericho prvním městem, jež si po čtyřicetiletém putování Sinajskou pouští podmanili Izraelci vedení Jozuem. Ve starém zákoně se píše, jak se hradby Jericha sesuly za ohulušujícího troubení na beraní rohy a válečného pokřiku.

Současné město se až do roku 1967 nacházelo na území Jordánska. Během šestidenní války bylo společně s celým Západním břehem Jordánu dobyto izraelskou armádou. V roce 1994 se stalo jedním z prvních měst, která byla předána palestinské správě na základě mírové smlouvy z Osla. Roku 2001 došlo k jeho opětovnému obsazení Izraelci během tzv. druhé intifády.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Květen 2018 | Doporučení Nahoru