vlasta logo vlasta logo

Herodium

English

Související odkazy jinam

Herodium (Herodion) - pevnost postavená králem Herodesem Velikým se nachází as 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma v oblasti "Západniho břehu". Pevnost zbudovaná v letech 24 až 15 př. n.l. se nachází na již z dálky viditelném uměle vystavěném kuželovitém kopci. Tato pevnost sloužila Herodesovi jako místo letního odpočinku před městským ruchem Jeruzaléma. Uvnitř valu se nachází zdvojené hradby, které dosahují výšky 20 metrů. Archeologové věří, že pevnost stavěli otroci společně s placenými dělníky a architekty. Herodes je považován ze velkého budovatele svého času. Pevnost tvořily čtyři věže. Největší o průměru 18 metrů byla zdobena mozaikami a freskami. Zde pravděpodobně pobýval Herodes. Ostatní tři věže mely průměr 16 metrů. Uvnitř hradeb nechal Herodes vybudovat velkolepý palác s četnými pokoji, halou a lázněmi. Malé divadlo na úbočí kopce mělo kapacitu 400 sedících diváků. Divadlo mělo soukromou část zdobenou výtečnou dekorací. Tato část určitě byla určena pro krále a jeho hosty.

Nedaleko divadla byl také umístěn Herodesův hrob, který směřoval k Jeruzalému.


Dolní Herodium leží na severním úpatí pevnosti. Nachází se zde zbytky vodních nádrží a mnohých budov. Dolní Herodium se střídavě rozvíjelo až do byzantského období a pak bylo opuštěno

Během druhé židovské války v letech 132 až 35 se pevnost stala hlavním útočištěm pro Šimona Bar Kochby. V očekávání římského útoku vzbouřenci vytvořili ze soustavy vodních nádrží únikové cesty.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2018 | Doporučení Nahoru