vlasta logo vlasta logo

Mar Saba

English

Související odkazy jinam

Mar Saba - je řecký ortodoxní klášter, který leží asi 25 kilometrů na jihovýchod od Jeruzaléma. Patří k řadě útočišť, která vystavěli v nehostinné krajině Judské poušti poustevníci hledající klid pro své modlitby. Klášter založil v roce 482 svatá Sabas, jehož kázání údajně zapůsobilo i na samotného byzanského císaře Justiniána. Sabas zde i po vybudování svatostánku žil a zemřel. Pohřben zde zůstal až do 12. století, poté jeho ostatky putovaly do Benátek. Na příkaz papeže Pavla VI. byly ale v roce 1965 navráceny a nyní jsou uloženy ve skleněném sarkofágu v klášteře.

V 7. stol. povraždili místní mnichy Peršané, již o sto let později zde opět žilo chráněno mohutnými opevněnými zdmi na 5 000 přívrženců. Komplex několika budov, který ukrývá až 110 mnišských cel. Některé místnosti jsou zdobeny bohatými freskami.

Dnes zde trvale žije jen kolem dvaceti mnichů. Mar Saba je považován ze jeden z nejstarších stále obydlených klášterů na světě. Většina objektů byla postavena znova v roce 1834 při obnově po zemětřesení. Do samotného kláštera je přístup povolen pouze mužům. Ženy mohu navštívit pouze věž nedaleko hlavního vchodu. A tak se ženská část naší výpravy vydává na procházku hlubokým údolím. V údolí je velké vedro ale ještě horší je zápach z odpadků poházených podél zde tekoucího potoka. Nejhezčí výhled na klášter je asi z protějších svahů údolí. Po celém údolí se nachází také několik opuštěných jeskyň. Škoda, že nemámé více času na podniknutí delšího treku... Je to "daň" za cestování s cestovkou...

Okolí kláštera obývájí beduíni.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červen 2018 | Doporučení Nahoru