vlasta logo vlasta logo

Cesta jižně od Poreče

English

Související odkazy jinam

Během jednodenního výletu jedeme nejdříve podél pobřeží. Dříve, nežli vjedeme do města Vrsar, si děláme picknik v parku Dzamonja ozdobeném alespoň desítkou skulptur. Po návštěvě města a zmrzlinovém osvěžení se stáčíme na východ do údolí Limska Draga, kterou přijedeme k ruinám města S. Dvigrad pocházejícího z ranného středověku. Původně údolím vedla rušná obchodní cesta, která ale časem díky válkám a hlavně moru v roce 1631 náhle zanikla. Stejně jako v italských Pompejích, tak trosky Dvigradu ukazují, jaký byl typický vzhled středověkého města. Můžeme vidět obvodové hradby s věžemi, které se týčily přímo u vstupních bran. Dochovaly se základy zdí 220 budov. Zaniklá města již jen připomíná název "Dvigrad" (dvě města). V městě také bylo vojenské vězení.

Oběd si dáváme v městečku Kanfanar, přičemž jsem pravděpodobně vyrušili číšníka i kuchaře z polední siesty. Po přiobjednání prvního nápoje nám totiž číšník přinesl bez vyžádání účet. Tím si ale nenecháme zkazit náladu a po off-road cestičkách klesneme opět od údolí Limska Draga, abychom opět vystoupali na severní okraj údolí. Tím nabíráme směr zpět do města Poreč. Všeobecně musím říct, že se mi v této oblasti jezdilo velmi pěkně a i na silnicích mi to připadalo, že kolo jede "samo" ;)

TOPlist


Autor | Site Map | ©1994-2011 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Říjen 2009 | Doporučení Nahoru