vlasta logo

Tsavo East

English

Související odkazy jinam

Tsavo národní park - se dělí silnící spojující Nairobi a Mombasu na dvě části: Tsavo East a Tsavo West. Dohromady tvoří jeden z největších a nejstarších parků a zahrnují 4% rozlohy Keni. Park byl založen v dubnu 1948.

Převážnou část oblasti tvoří savana - travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. V období sucha je park suchý a prašný. Zvěř se dá lépe najít, protože se shromažďuje u zdrojů vody - řek a vodních nadrží. Ke konci období dešťů celá oblast se zazelená a zbarví mnoha květy. S větší vegetací se ale také hůře stopuje zvěř.

V parku lze spatřit početné skupiny slonů, zeber, antilop ale také žirafy, buvoly, hrochy, gepardy, lvi, levharty, krokodýli a spousty dalších zvířat. Nachází se zde také na 500 druhů ptáků. Bohužel spatřit nosorožce by bylo veliké štěstí. Prý dnes v rozlehlém parku Tsavo East žijí jen tři. Národní park Tsavo se v osmdesátých letech 20. století stal doslova honitbou pytláků, kteří počet cca 50 000 slonů zredukovali na 5000 a nosorožce téměř vyhubili. Díky ochraně se počet těchto zvířat opět trochu zvýšil, ale pytláci je ohrožují stále.

Na území Tsavo parku kdysi žili Ormové, Wattové, Masajové a Kambowé. Při vniku parky byli tyto kmeny přesídleny mimo něj. Někteří si později za hranicí parku vytvořili soukromé chráněné oblasti a postavili ranče.

Tsavo East - při svém pobytu v Keni v roce 2014 jsem navštívil pouze tuto východní část. Tato část je převážně rovinatá a protéká ji řeka Galana. Všechny fotografie na této stránce a stránce safari pocházejí z této části.

Hlavní atrakce:
  • Sloni v Edenu - pohled na slony, kteří se válejí v tmavě rudém prachu a jsou jím celý obalení.
  • Přehrada Aruba Dam - tato přehrada byla vybudována na sezónní řece Voi. Právě u této přehrady se v období sucha koncentruje velké množství zvěře.
  • Nejdelší lávový proud - až 300 kilometrů dlouhé lávové pole je nejdelším na světě. Pestrost zde žijících ptáků sem láká ornitology z celého světa.
  • Lugards Falls - pojmenované po kapitánovi Lugard, první prokonzul Východní Afriky, jde o erozí vzniklé bizardní splavy a vodopády stvořené řekou Galana. Vzniklé tůně jsou oblíbeným místem pro krokodýly a hrochy.
  • Tsavo West - je nejnavštěvovanější oblastí, a to konkrétně jeho severozápadní část. Pestrá škála krajiných typů od bažin a pramenů, zvlněné savany až po skalnaté horské vrcholky a vyhaslé sopečné krátery sem láká nejvíce návštěvníků. Vyšší porost ale zhoršuje sledování větší zvěře. Středem parku jsou Mzima Springs - prameny řeky Mzima. Tovří je soustava jezírek v délce asi 1,5 km. Asi 40 km severně ležící hory Chyulu Hills jsou tvořeny lávou. Na této hornině voda neteče ale vsakuje se do země dokud nenarazí na nepropustné podloží. Odtud voda proudí podzemními cestami až se v Mzima dostane na povrch. Průzračná voda, filtrovaná po mnoho let, vytéká proudem asi 200 milionů litrů denně a vytváří oázu v srdci keňského národního parku.

    TOPlist
    Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Únor 2014 | DoporučeníNahoru