vlasta logo vlasta logo

Video

English

Související odkazy jinam

Video spustíte kliknutím na obrázek.

Během asi tříhodinové návštěvy nočního Jeruzalému projíždíme autobusem také čtvrť Mea Šearim, kde žijí výhradně ortodoxní židé a nevystupujeme. Cizinci zde jsou nápisy v angličtině upozorňováni, že jejich přítomnost zde není vítána.

Mea Šearim
TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Září 2018 | Doporučení Nahoru