vlasta logo vlasta logo

Akaba

English

Související odkazy jinam

Akaba - jediný přístav celého Jordánska je naší vstupní branou do Jordánaska. Právě zde pěšky překračujeme hranici z Izraele. Akaba leží na břehu Rudého moře. Tento důležitý přístav je propojen dálnicí s hlavním městem Ammán. Od hraničního přechodu nás odváží autobus jordánské přepravní společnosti. Pěšky by to do centra bylo přes 7 kilometrů. V samotném městě máme nyní jen krátkou zastávku. Opět se sem vracíme večer před návratem do Izraele. Ubytovaní jsme v hotelu Mina v centru města.

Hlubinné sladkovodní prameny učinily z Akaby důležitou a oblíbenou zastávku karavan na cestě mezi Egyptem, pobřežím Středozemního moře a Arábií. Prosperující město se v 2. stol. př.n.l. dostalo pod nadvládu Nabatejců. Kolem roku 106 n.l. se města zmocnili Římané a a v roce 630 n.l. muslimové. Za muslimů se z Akaby stalo důležité místo poutníků směřujících do Mekky. Muslimové severně od Akaby postavili opevněné město Ajlu.

V roce 748 zasáhlo město ničivé zemětřesení a muselo být znova postavené. Díky rozvíjejícímu se námořnímu obchodu Akaba opět prosperovala. Město ale zasáhlo další ničivé zemětřesení v roce 1068 a následně ve 12- století padlo do rukou křižáků. To vedlo k úpadku a zániku celého města. Dnes jsou podél pobřeží odkryté kamenné pozůstatky domů, hradeb i věží.

Poloha Akaby nedaleko turisty vyhledávané lokality Wadi Rum a skalního města Petra společně s plážemi a korálovými útesy Rudého moře, z města učinily jedno z nejnavštěvovanějších míst v Jordánska.

Obrázek života na pláži v muslimské Akabě je v plném kontrastu se životem v jen několik kilometru vzdáleném židovském Eilatu.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2023 | Doporučení Nahoru