vlasta logo vlasta logo

Thajsko - dějiny

English

Související odkazy jinam

Thajsko znamená "svobodná země" a je jedinou zemí v jihovýchodní Asii, která za posledních 800 let nebyla nikdy celá okupována. Historii země tvoří pět hlavních období:


Nanchao Period (650-1250 A.D.)
Věří se, že předkové Thajců založili své království kolem roku 650 A.D. v dnešních jihočínských provinciích Yunnan, Kwangsi a Canton.Velké množství lidí se usadilo u Chao Phraya Basin . Kolem roku 1250 se Thajci byli nuceni usadit se jižněji, tj. v dnešním severním Thajsku, kde roku 1238 založili nezávislý stát Sukhothai.

Sukhothai (1200-1351).
Sukhothai se postupně zbavovala vlivu Mongolské a khmerské říše. Svého vrcholu dosáhla ve 13. století, kdy její moc pokrývala území dnešních států: Laos, Thajsko, Malajsie a Singapur. Král Ramkamhaeng the Great představil Thajské písmo. Období říše Sukhothai je považováno za "zlatý věk" thajského lidu.

V roce 1350 však získává větší vliv město Ayutthaya (1351-1767)


Ayutthaya (1351-1767)


Thon Buri Period (1767-1772).
Generál Taksin jak se mu obvykle říká, přemístil hlavní město blíže k moři do Thon Buri. Nová poloha usnadnila námořní obchod a obranu proti případným útokům Barmánců. Hlavní město postavil na západním břehu řeky Chao Phraya River. Pád města Ayutthaya vedla k rozvrácení thajské jednoty a Taksin celé své vládnutí zasvětil jejich znovu sjednocení.


Rattanakosin Period (1782-the Present).

Po Taksinovi smrti se ujal vlády člen Chakri Dynastye, Rama I, vládnoucí v letech 1782-1809. Jeho prvním počinem bylo přemístění hlavního města z Thon Buri na východní břeh řeky na území dnešního Bangkoku. Dále vybudoval the Grand Palace
.

Během vlády krále Prajadhipok, (1925-1935), se změnila forma vlády z absolutní na konstituční monarchii. Později se název země změnil ze Siam na Thajsko.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Srpen 2005 | Doporučení Nahoru