vlasta logo vlasta logo

Hué - královské hrobky

English

Související odkazy jinam

Královské hrobky v okolí Hué

Jižně od města ve vzdálenosti 7 až 17 kilometrů podél řeky Perfume river se nachází několik královských hrobek. Každá hrobka je vlastně takovým letním sídlem panovníka, ze jehož vlády se budovala. Často se skládá z několika objektů esteticky umístěných mezi jezírka a zeleň. Většinou se započaly stavět jakmile se panovník ujal trůnu. Sloužily jako místa k relaxaci a rozjímání. Hrobky pochází z období vlády Nguyen dynastie (1802-1945). Do některých se dnes platí vstup cca 70 000 VND, jako např. v Tu Duc. Hrobky lze lehce na navštívit na kole. Kolo se dá v Hué půjčit za 1 US$ na den. Jediným problémem je nedostatek podrobných map. Ale s trochou štěstí to není zase takový problém. Nebo si můžete zaplatit výlet lodí, která vás k několika hrobkám a k Thien Mu pagodě doveze. Některé hrobky jsou ale od řeky Perfume river vzdálené i několik kilometrů. Jejich stav se různí. Od pěkně renovovaných až po částečně proměněné v ruiny. Druhé jmenované působí opuštěným dojmem a organizované výlety se k nim dnes nepořádají. Mezi takové patří např. Tomb of Thieu Tri.

Mezi nejhezčí mausolea patří Tomb of Tu Duc, Tomb of Minh Mang a Tomb of Khai Dinh, které jsou excelentní ukázkou vietnamské buddhistické estetiky a architektury. Mausolea seřazena podle stáří:

Gia Long - nejvzdálenější, cca 40 km od města Hué. Proto je také nejméně navštěvované turisty.

Minh Mang - mauzoleum tohoto panovníka patří k největším a je od města Hué vzdáleno asi 17 kilometrů. Je postavena na kopci Cam Ke nedaleko soutoku řek Bang Lang a Perfume. Obsahuje na 40 objektů (pavilony, chrámy, paláce), které jsou souměrně rozmístěny podél osy směřující od Dai Hong brány k La Thanh - obvodovým zdím samotné hrobky. Vše je umně rozmístěno v zahradách s jezírky. Hlavní brána byla otevřena pouze jednou a to při pohřbívání panovníka. Poté byla pevně uzavřena. Návštěvníci dnes vchází do areálu vedlejším vchodem.

Thieu Tri - panovník Thieu Tri nepomýšlel na svoji smrt a nechtěl vynakládat prostředky na svoji hrobku. Tu nechal postavit až jeho syn Tu Duc, jakmile se ujal vlády. Stavba trvala deset měsíců. Celý objekt lze rozdělit na dvě části - část s hrobkou a část s palácem. Dnes mausoleum není v nejlepším stavu.

Tu Duc - hrobka panovníka Tu Duc se nachází asi 7 km od města. Byla postavena v letech 1864-1867 a dokončena celých 16 let před panovníkovou smrtí. Monarcha zde skládal své básně. Složil jich prý na 4 000. Měl 104 žen a bezpočet konkubín. Přesto neměl žádného potomka. Byl vysoký pouze 153 cm. Tento areál obsahuje také divadlo. Mezi objekty vedou cihlové chodníčky. Nejdéle vládnoucí panovník dynastie Nguyen Tu Duc zde ve skutečnosti nikdy nebyl pohřben. Místo uložení jeho ostatků společně s velkým bohatstvím je uchováno v tajemství. NA 200 lidí, kteří ho pochovávali, bylo z obavy před vyzrazením místa, popraveno.

Dong Khanh - postavena roku 1917. Hrobka tohoto panovníka se nachází asi jen 500 metrů od hrobky Tu Duc. Přesto ale není zdaleka tak navštěvována.

Khai Dinh - pochází z roku 1925. Je vzdálena asi 10 kilometrů od města. Přestože není velká rozlohou, působí docela mohutným majestátným dojmem. Stavba je ovlivněna evropskou architekturou. Stěny mají velice bohatou a detailní mozaiku.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2008| Doporučení Nahoru