vlasta logo vlasta logo

Korsika - nejkrásnější ostrov Středomoří

English

Související odkazy jinam

Korsika - pro mnohé nejkrásnější ostrov Středomoří leží 170 km jihovýchodně od kontinentální Francie a jen 80 km západně od pobřeží Itálie. Jde o čtvrtý největší ostrov ve Středozemním moři. Tisíc kilometrů pobřeží nabízí nádherné pláže, horské hřebeny dosahující až do výšky 2 710m Mt. Cinto, vybízejí k mnoha procházkám. Díky rozdílným klimatickým podmínkám má každá část ostrova svůj jedinečný ráz. Hornaté těžkodostupné vnitrozemí, hluboké kaňonz a rozsáhlé suché oblasti porostlé keři, to vše brání intenzivnějšímu osídlení a přispívá k uchování původní krajiny.

První obyvatelé se usadili na ostrově kolem 9. tisíciletí př. n. l. a přišli ze severní Itálie. V 6. století př. n. l. přijížděli na ostrov Řekové. Začali se usazovat na východním pobřeží a původní obyvatelé se přesunuli do vnitrozemí a na západní hornatější pobřeží. Řekové po porážce s Etrusky roku 535 př. n. l. odcházejí. O nadvládu nad ostrovem soupeří Etruskové s Kartaginci.

Roku 259 př. n. l. přišli na ostrov Římané. Ti si původní obyvatele zotročili. Jak šel čas, tak ostrov postupně ovládli mnohé další kmeny a národy např. Vandalové, Góti, Byzantinci ale i muslimští Saracéni a Maurové. Od nich pochází dnešní symbol Korsiky - hlava Maura ovázána šátkem.

Po asi 200 letech vlády muslimů, se postupně vlády ujímají italská města jako Pisa a Janov. Janov vládne ostrovu přibližně 500 let, během kterých několikrát bojuje o nadvládu nad ostrovem se Španělskem. Ti na počátku 15. století opevňují místo ve vnitrozemí u Corte a chtějí zde vybudovat hlavní město. Tento záměr se jim však nepovedl.

V druhé polovině 15. století vznikají kolem ostrova strážní věže. Na 30 ruin se dochovalo až do dnešní doby. Od roku 1557 patří Korsika střídavě Francii, Janovanám a nebo je na chvilku nezávislá. Od roku 1811 je Korsika vyhlášena jako další departmentem Francie. Někteří obyvatelé ostrova se s tím ale nikdy nesmířili a i dnes různými cestami usilují o samostatnost. To dokazují jak zvláště na severu ostrova začerněné francouzské názvy či roztřílené francouzské nápisy na značkách.

TOPlist
Autor | Site Map | ©2007 Vlasta Kotyk & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2007 | Doporučení Nahoru