vlasta logo vlasta logo

Corte

English

Související odkazy jinam

Corte leží ve vnitrozemí ostrova, přibližně uprostřed. Město je obklopené nejvyššími horami ostrova. Citadela zbudovaná na vrcholu skály dnes tvoří největší dominantu města. Pevnost byla postavena ve 20. letech 15. století pro aragonského krále. Jde o jedinou vnitrozemní pevnost na ostrově. V letech 1963-83 zde sídlila cizinecká legie. Z pevnosti je nádherný výhled na celé město i údolí.

Staré centrum města se nachází východně od citadely. Tvoří jej úzké dlážděné uličky s obchůdky, restauracemi a kavárnami. V 18. století ve městě sídlila vláda nezávislé Korsiky. S počátkem francouzské nadvlády vliv města upadá.

Město prošlo bouřlivou historií. O válečné minulosti svědčí i náměstí Place Gaffori, kde stojí socha generála Grafforiho ukazujícího k citadele. Za jeho zády se nachází dům, kde bydlel. Ještě dnes je možné pozorovat stopy po kulkách. Ty pocházejí z roku1750, kdy dům obléhali Janované.

Ve městě se nachází muzeum Korsiky, které se vedle historie zaměřuje také na tradiční způsoby života na ostrově. V roce 1981 zde byla opět otevřena universita.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2007 | Doporučení Nahoru