vlasta logo vlasta logo

Utrecht

English

Související odkazy jinam

Roku 50 př.n.l. založili Římané vojenský kemp Trajectum ad Rhenum. Poměrně málo je známo o období mezi odchodem Římanů a 9. stoletím. V období franském se Utrecht stal biskupským. Z obav z Vikingů ale biskup žil ve městě Deventer. V 11. století byla postavena katedrála Doppelkathedral. 12. století přineslo velký rozvoj. Biskup se stává také světským vůdcem. Vznikají další katedrály. Město se stává církevním a obchodním centrem. Ve 14. století na určitou dobu získávají moc cechy. V tomto období je také postavena gotická katedrála (Dom).

V 15. století je Utrecht pod vlivem Burgundska a roku 1528 město ztrácí svoji nezávislost úplně. Po roce 1566 pozvolna začíná období reforem, zvláště po smrti arcibiskupa. Roku 1579 byla založena Utrehtská unie, založená na náboženské toleranci. Místní universita založená roku 1634 přinesla oživení. Je největší v zemi a navštěvuje ji na 57 000 studentů. 1713 se zde podepsala mírová smlouva ukončující válku se Španělskem. Průmysl se zde významněji objevuje až koncem 19. století.

Utrecht je univerzitní město ležící téměř uprostřed Holandska. Je to čtvrté největší nizozemské město. Snadno se z něho podnikají stopem jednodenní výlety do okolních měst. Nachází se zde velkolepá katedrála, jež se stavěla 250 let (1254-1504). Vstup do věže Domtoren je volný - za pěkného počasí je vidět až do Amsterdamu. Věž byla tak nákladná, že stavitelům nezbyly peníze na propojení věže s Pandhof Dóm - klášterní zahradou z 15. stol.

U nádraží je jedeno z největších obchodní center v Evropě. Mnohem hezčí jsou ale městské kanály. Za návštěvu stojí "Rock Cafe", ale pivo zde je drahé. S kamarádem Mikim, kterého jsem potkal při stopu ze Švýcarska, a který mě se Standou ubytoval u sebe na koleji, jsme ještě byli u "Bílého koníčka". Je zde plno nočních podniků.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru