vlasta logo vlasta logo

Rad wegs

English

Související odkazy jinam

Rakousko je známé svojí propracovanou sítí cyklostezek. Na www.austria.info lze zdarma získat mapy dálkových cyklotras. Já jsem se podle těchto map řídil při své Dolomity tour 04. Mapy nejsou podrobné, ale při troše zkušeností se podle nich dá jet. Problém je, že na mapách jsou cyklostezky číslované ale ve skutečnosti jich je většina značená názvem. Vzácnou výjimku tvořily Podunajská stezka #1 a stezka podél řeky Inn #3.

Přibližně z osmdesáti procent byly stezky s asfaltovým povrchem zbytek tvořily štěrkové, polní a lesní cesty. Stezky byly vedeny podél toků řek, buď úplně bez silničního provozu a nebo s velmi omezeným. Větší cedule někdy byly nahrazeny malými značkami-směrovkami. U Innské stezky jsem se setkal také se šipkami namalovanými přímo na asfaltu. O víkendech se na stezkách vyskytují celé rodiny a zvonek přijde vhod.

Další fotky  Italské cyklostezky
TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Srpen 2004 | Doporučení Nahoru