vlasta logo vlasta logo

Sitka

English

Související odkazy jinam

Sitka - "Sheetkah" v Tlingit Indian jazyce odpovídá indiánskému kmeni, který obýval tuto oblast. Hlavní město Aljašky za panovnictví Ruska založil Alexander Baranof jako jednu z prvních osad. V roce 1799, Alexander Baranof postavil pevnost Fort St. Michael 9 kilometrů severně, poblíž dnešního Ferry-terminálu. tato osada byla o dva roky později zničena indiány kmene Tlingit. V roce 1804 se Baranof vrátil z obce Kodiak, aby znovu nastolil svoji vládu. Po bitvě u Indian River s Tlingity, byli Rusové schopni založit osadu přímo na místě zničené indiánské osady, na místě dnešní Sitky. Indiáni opustili tuto oblast až do doby kolem roku 1822.

Hlavním ekonomickým zdrojem pro městečko je rybolov a dřevařství. Městečko je útulné a status "hlavního města" by mu slušel. V centru je dominanta Ruského ortodoxního kostelíka. Najdete zde také několik totemů indiánů kmene Tlingit a jednu z kmene stromu vydlabanou kanoi. Ferry terminál je asi 12km severně od centra.

Sitka National Historic Park—The 107-akrů, tento park je na místě bývalé pevnosti indiánů kmene Tlingit, kde se roku 1804 odehrála důležitá bitva mezi domorodými obyvateli a ruskými vetřelci. Rusové vítězstvím získali moc nad tímto územím, naopak indiáni ztratili nezávislost a dosavadní způsob života.

Dopravu zajišťuje autobus (zpáteční lístek - cca $10).


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru