vlasta logo vlasta logo

Ortodoxní židé

English

Související odkazy jinam

Během asi tříhodinové návštěvy nočního Jeruzalému se zastavujeme na vyhlídce na Olivovou horu, čtvrť Mea Šearim, kde žijí výhradně ortodoxní židé projíždíme pouze autobusem a nevystupujeme. Cizinci zde jsou nápisy v angličtině upozorňováni, že jejich přítomnost zde není vítána. Na závěr navštěvujeme Zeď nářků. Toto místo má v noci, kdy je téměř bez turistů, úplně jinou atmosféru.

Rozdělení židovstva - v minulosti se 6id0 rozptýlili po celém světě (diaspora), a tak na jejich komunity můžete narazit v mnoha zemích světa. Časem si různé komunity začaly vytvářet vlastní zvyky. Vznikly dva hlavní proudy se svébytnou kulturou - sefardský tvořený potomky španělských a portugalských židů vyhnaných v roce 1492 a aškenázský pocházející původem z východní Evropy. V západní Evropě a USA se někteří židé přizpůsobili více modernímu životu. Jako reakce na modernismus se vyvinul reformní, ortodoxní a konzervativní judaismus. Konzervativní směr se nachází někde mezi reformním a ortodoxním.

Stoupenci ultraortodoxního směru (charedim) žijí v samostatných komunitách, kde lpějí na nekompromisní formě židovství. Jejich život se řídí "židovským právem (balacba) a studium tóry. Mimo jiné odmítají moderní život včetně televize, automobilu a i mnohých dalších technických vymožeností. Oblékají se podle přísných tradic pocházejících z východní Evropy před několika set lety. Někteří neuznávají stát Izrael, odmítají platit daně a muži odmítají pracovat. V komunitě ortodoxních židů je to žena, kdo se má starat o rodinu a obživu. Ta je totiž od některých náboženských povinností osvobozená. Průměrně má ale taková rodina v Izraeli 6 nebo 7 dětí, a proto je tato rychle rostoucí náboženská komunita odkázaná na státní pomoc a z darů. Z údajů Izraelské národní banky vyplývá, že státní podporu pobírá asi 60 procent ultraortodoxních židů.

V roce 2017 nejvyšší soud zrušil zákon z roku 2015, který ultraortodoxním židům umožňoval vyhnout se vojenské službě.

Video z Mea Šearim

Šabat je sedmý den týdne, den odpočinku. Začíná již v pátek po západu slunce a končí v sobotu po západu slunce. Podle desatera přikázání je povinností jej světit. Je sedmý den v týdnu připomínající Boží stvořitelské dílo, který má být zasvěcen především bohoslužbě. Nepracuje se, obchody a restaurace jsou zavřené, neřídí se auto, nevaří se - ženy navaří sobotní pokrmy již v pátek. Nenakupuje se, nezapaluje se oheň (ani cigareta), nepouští se elektřina (rádio ani televize), nehraje se na hudební nástroje, necestuje se atd.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Září 2018 | Doporučení Nahoru