vlasta logo vlasta logo

Thajská svatba

English

Související odkazy jinam

Thajská svatba

- provedení tohoto obřadu se liší region od regionu. Tradiční obřad zasnoubení se nazývá "Thong Mun" kdy snoubenec obdarovává svoji vyvolenou zlatým darem. I tomuto obřadu bývají přítomni rodiče, svědci a přátelé. Zasnoubený pár se nazývá "Kumun". Obřad zasnoubení se může odehrát předem ale i v samotný den svatby.

Samotný svatební obřad se může odehrát v domě nevěsty ale i v restauraci či v hotelu. Začíná časně z rána a trvá několik hodin. Obřad vede skupina mnichů jejichž počet se pohybuje od tří do devíti. Mniši postupně vysvětí místnost a žehnají svatebčanům. Samotný obřad je zakončen společným obědem. Celá tato ranní část může trvat kolem tří hodin. Všichni přítomní sedí přímo na podlaze, místnost je ozdobena obrázky Budhy, vonnými tyčkami, květinami. Chvalozpěv je následován požehnáním, kdy jsou kadidlem očištěna čela novomanželů a vodou pokropeny jejich ruce. Hlavy novomanželů jsou také svázány dohromady.

Dopoledního obřadu se většinou účastní pouze nejbližší rodinní příslušnici a svědci. Zato odpolední slavnostní večeře se účastní až několik set lidí. Této části jsem se účastnil i já. Kolem šesté hodiny večer jsme přijeli do hotelu. U vchodu do velkého sálu jsem odevzdali svatební dary. Většinou malá pozornost ve formě užitečného daru do domácnosti a (např. nástěnné hodiny) a peněžní dar v obálce. Svatební hosté na oplátku dostávají také malý suvenýr. My jsme dostávali výhonek orchideje, který byl zasazen do speciálního roztoku. Po 8-12 měsících, kdy nepotřebuje vzduch ani vodu, se přesadí do květináče a měla by vyrůst orchidej. Vzápětí následovalo pozdravení s novomanželi a společné fotografování.

Ke stolům nejblíže k pódiu byli usazeni prarodiče a se zvyšující se vzdáleností byli usazováni mladší a mladší příbuzní. Přátelé a známí měli místo na balkoně. V místě pódia byl promítán videozáznam z ranního obřadu, slideshow ze života obou novomanželů. Zatímco se podával jeden chod večeře za druhým, tak se na pódiu střídali řečníci a vyprávěli příhody ze života novomanželů. došlo i na v Asii oblíbené karaoke.

Novomanželé postupně obcházeli své prarodiče, rodiče a další vážené hosty, kterým v kleče nabízeli kousek několikaposchoďového dortu a tím jim vzdávali úctu a respekt.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2008 | Doporučení Nahoru