vlasta logo vlasta logo

Tirana

English

Související odkazy jinam

Do Tirany (Tiranë) přilétám 7. dubna 2023. Letiště je severozápadně od centra asi 30 minut jízdy autem. Překvapuje mne samoobslužná pasová kontrola. Tu bych v jedné z nejchudších zemí Evropy opravdu nečekal. Přibližně 30% populace Albánie žije v hlavním městě a jeho okolí. Město se rychle rozrůstá. Nové moderní výškové budovy vyrůstají mezi starší zástavbou. Městem protékají říčky Tirana a Lana. Nachází se v něm několik umělých jezer.

Na začátku 20. století byla Tirana nevýznamným osmanským městem, jakých byly v celém impériu tisíce, Tirana se stala hlavním městem roku 1920. Důvodem byla především jeho poloha; dosavadní Drač byl snadno napadnutelný z moře a vnitrozemská Tirana se navíc nachází relativně ve středu země. Tehdy mělo město jen 17 tisíc obyvatel.

V roce 1789 (podle jiných zdrojů roku 1820) byla vystavěna Edhem Beyova mešita, známá městská pamětihodnost a jedna z mála mešit, které přečkaly kruté ateizační období v 2. polovině 20. století.

Během komunistického období Albánie byla zakázána náboženství a prosazoval se přísný ateismus. To vedlo k likvidaci zbývajících náboženských objektů, především mešit. Vzhledem k izolacionismu se v komunistické Albánii nikdy nerozšířilo vlastnictví soukromých vozidel, která byla nakonec i zakázána. Tirana tak působila netradičním dojmem, když hlavním způsobem dopravy byla pouze veřejná doprava, cyklisté, nákladní vozidla a vládní automobily. Po revoluci z roku 1992, kdy byl socialismus v Albánii svržen, se město začalo pozvolna otevírat Západu. Objevila se první auta, vyrostly nové mešity a kostely.

Na počátku 21. století prošla Tirana radikální přeměnou a přestavbou. Jednotlivé bulváry v centru města byly upraveny a rozšířeny. Hlavní výzvou se stal rychlý nárůst automobilismu, který si vyžádal nové dopravní stavby, průtahy, kruhové objezdy, dálnice a mimoúrovňová křížení. Střed města se naprosto proměnil; v druhé dekádě 21. století bylo Skanderbegovo náměstí upraveno jako pěší zóna bez automobilové dopravy. Nyní lze ve městě vidět i cyklostezky. Sloupy semaforů jsou opatřeny LED světly, které také střídají zelenou a červenou barvu :).

V centru města se mezi univerzitou a Skanderbegovým náměstím nachází bývalá vládní, resp. diplomatická čtvrť (albánsky Blloku). Tato část města byla za komunistického režimu obyčejným lidem uzavřena. Dochovala se zde také bývalá vila Envera Hodži.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červen 2023 | Doporučení Nahoru