vlasta logo vlasta logo

Brusel

English

Související odkazy jinam

Hlavní město Belgie bylo oficiálně založeno roku 979 ale legendy a nedoložené příběhy poukazují spíše již na konec 6. století. V té době byla založena na malém ostrůvku na řece Zenne kaple. V 9. století byla na ostrově, podobně jako v Paříži, založená pevnost. V 11.století se začínají stavět městské hradby. Město se stává středem obchodu s francouzským vínem, anglickou vlnou a německým pivem. Moc města roste až do 13. století, kdy místní cechy neúspěšně povstali proti středním a bohatým vrstvám obyvatelstva. Město prosperuje až do konce 14. století. Nastává padesátiletá ekonomická krize. Po jejím ukončení se se vlády ujímají "Bourgondians". Nedlouho na to Habsburkové.

V 1555 se vlády ujímá Philip II., jenž soupeří s panovníkem William of Orange vládnoucím v sousední oblasti nad Holandskem, Zealandem a Utrechtem. Pod Philipovým panováním město trpí a tak za pomoci

1695 město napadl francouzský panovník Ludvík XIV. Ve městě bylo zničeno na 4 000 domů. Posledním zahraničním vládcem v Bruselu byl holandský panovník William I. Ten musel odejít roku 1830. 21. července 1831 usedl na trůn první belgitský panovník Leopold I. Začalo období rozkvětu města. Hradby byly strženy a město rozšířeno. Rozvoji nezabránily ani dvě světové války, který ho jen pozastavily. Dnes zde je sídlo Evropské Unie a v nedalekém městečku Evere sídlí NATO.

Victor Hugo označil náměstí Grand-Place za nejhezčí náměstí na světě. I dnes tvoří hlavní turistickou atrakci města. 13. srpna 1695 bylo náměstí zničeno Ludvíkem XIV. Město bylo obnoveno v letech 1695-1700. Náměstí bylo ekonomickým centrem města. Budovy postavené po celém jeho obvodu mají bohatou dekoraci.Mezi nejznámější patří Market Place, Town Hall, King's House. Na tomto náměstí je Informační kancelář. Tři bloky od radnice se nachází známá socha"Mannekin-Pis - soška čůrajícího chlapečka. Mezi další atrakce patří katedrála "Sanit Michael a Saint Gudula" postavená v roce 1047.

Ve městě se dá lehce jezdit v metru "na černo", jak mi poradil anglický diplomat, který mě sem svezl.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru