vlasta logo vlasta logo

Louvre

English

Související odkazy jinam

První části bohatě zdobeného objektu dal kolem roku 1200 postavit král Filip August. Zprvu sloužil jako zbrojnice, klenotnice a archív. Až do konce 14. století sloužil objekt jako pevnost. Poté ji král Karel V. přizpůsobil k bydlení. V jedné z věží zřídil knihovnu. Věž podle toho dostala své jméno - Sage, Moudrý. François I započal sbírat italské obrazy. V jeho sbírce byly díla od Titian, Raphael, a Leonardo da Vinci s nejznámějšími obrazy Joconde - či Mona Lisa. V polovině 16. století byl objekt přestavěn na královský palác v gotickém a renesančním provedení. Další panovníci postupně jednotlivá křídla zvětšovali a upravovali. Když roku 1682 Ludvik XIV. přesídlil do Versailles, Louvre začal chátrat. A to až do roku 1793, kdy začal sloužit jako museum a veškeré sbírky byly zpřístupněny široké veřejnosti. Roku 1800, po vítězné bitvě Napoleon dal přistavět vítězný oblouk a započal s rozsáhlou rekonstrukcí. Za jeho vlády byla roku 1852 třistaletá výstavba Louvre ukončena.

Rozsáhlé sbírky umění jsou uspořádány v sedmi kolekcích ve třech pavilonech: Sully, Denon a Richelieu. Každé křídlo má tři patra. Navíc zde je jedno patro v podzemí. Tyto "křídla" obklopují vstup do musea zvaný The Hall of Napoleon. V 80. letech 20. století se Louvre stal součástí stavebního projektu presidenta Mitteranda, výsledkem bylo postavení 21 metrů vysoké skleněné pyramidy s 675 okny, která dnes slouží jako vchod do musea. Pyramida je dílem amerického Číňana Loeh Minga.

Dnes museum vlastní více jak 300 000 děl, pouze část je však vystavena, část "rotuje". Díla jsou seskupena do sekcí Starověký východ, Starověký Egypt, Starověké Řecko a Řím, Plastiky a Obrazy.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červenec 2003 | Doporučení Nahoru