vlasta logo vlasta logo

Německo - dějiny

English

Související odkazy jinam

Pravěcí lidé byli na území Německa přítomni už pred 600 000 lety. V údolí Neandertal byla v roce 1856 objevena vůbec první fosílie nemoderního člověka. Tento nový druh člověka byl podle oblasti nálezu pojmenován Neandertálec.

Z jižní Skandinávie a severního Německa od 1. století př. n. l. postupovali Germáni jižním, východním a západním směrem, až přišli do kontaktu s keltskými kmeny Galu, íránskými, baltskými a slovanskými kmeny ve střední a východní Evropě. Pod vládou císaře Augusta začalo Římské impérium napadat území Germánie (oblast rozprostírající se zhruba od Rýna po Ural).

Římský veliteli Caesar popisoval nedobyté oblasti na východ od řeky Rýn jako Germanii, kterou tak odlišil od dobyté oblasti Galie (Francie). Vítězství germánských kmenu v bitvě v Teutoburském lese v roce 9 n.l zabránilo připojení k římské říši. S pádem římské říše Frankové dobyli ostatní západní germánské kmeny.

V 8. století začala christianizace germánských kmenů, obývajících území nynejší Spolkové republiky Německo. V 10. století vznikla Svatá říše římská, jež existovala až do roku 1806. V době svého největšího územního rozsahu zahrnoval tento státní útvar teritorium dnešního Německa, Rakouska, Slovinska, Česka, západního Polska, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, východní Francie, Švýcarska, Lichtenštejnska, severozápadní části Chorvatska, většiny severní Itálie a jižní části Dánska. Od poloviny 15. století se tento poměrně heterogenní celek nazýval „Svatou říší římskou národa německého“.

Svatou říši nahradil v letech 1815–1866 Německý spolek, následně "německé císařství" (1871–1918) a "výmarská republika" z let 1919–1933. Od roku 1933 až do konce druhé světové války v roce 1945 na území dnešního něměcka existovala „Třetí říše“ (nacistické Německo). Po druhé světové válce, v roce 1949, je území rozděleno na "Spolkovou republiku Německo" (západní Německo“), Německou demokratickou republiku (východní Německo“) a Západní Berlín. Během rozdělění uteklo z východního Něměcka do západního Německa na čtyři milióny lidí, Z toho 1,35 miliónu utíkalo skrze "the Marienfelde Refugee Center" v Berlíně. Dnes na místě bývylého centra je muzeum. V šechny části se spojily až v roce 1990 a tvoří současné Německo.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2020 | Doporučení Nahoru