vlasta logo vlasta logo

Berlín

English

Související odkazy jinam

Berlín -je hlavní město Německa. První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše.

Průměrná výška v Berlíně je 34 m n. m. Nejvyšším bodem je Teufelsberg, 115 m n. m. (jedná se o umělý násyp, vzniklý ze zbytků stavebního materiálu vybombardovaných domů). Na jeho vrcholu měla během studené války sídlo americko-britská odposlouchávací základna. Městem protéká řeka Spréva (Spree).

Berlín byl v minulosti tolerantním městem, kde nalezlo útočiště mnoho pronásledovaných uprchlíků, mimo jiné hugenoti z Francie (po r. 1685) a protestanti z Čech (po r. 1730), jejichž někteří potomci, žijící v tzv. České vesnici (Böhmisches Dorf), až do druhé poloviny 20. století ještě hovořili česky. Ve dvacátých letech 20. století se z Berlína stává evropská metropole s bohatým politickým, vědeckým a hlavně kulturním životem. Tolerance končí roku 1933 příchodem Hitlera k moci.

Po druhé světové válce, kdy město bylo z velké části zničeno (např. 40 procent obytné plochy), byl Berlín rozdělen do čtyř okupačních sektorů. Počátkem studené války se Berlín dostal do středu konfliktů mezi vítěznými mocnostmi. Již roku 1948 dochází k Berlínské blokádě. Zásobování západní části probíhá téměř rok pouze letecky. Celkem se uskutečnilo kolem 277 000 letů, při kterých bylo přepraveno 2,2 milionu tun zboží. Během leteckého mostu zahynulo několik desítek osob: 39 Britů, 31 Američanů a 6 Němců. Později dochází k politickému rozdělení města. K faktickému rozdělení dochází stavbou Berlínské zdi 13. srpna 1961. Po pádu Berlínské zdi v roce1989 se Berlín stává hlavním městem sjednoceného Německa.

Braniborská brána je 26 metrů vysoká, 65,5 metrů široká a 11 metrů dlouhá (hluboká) stavba z pískovce ve stylu raného klasicismu. Svým vzhledem silně připomíná propylaje athénské Akropolis. Braniborská brána byla zřízena roku 1734 jako celní brána v opevnění Berlína. Během existence berlínské zdi se brána nacházela v hraničním pásu a nebyla přístupná.

Budova Říšského sněmu v Berlíně byla vystavěna jako sídlo Reichstagu, původního parlamentu Německé říše. Ve středu střechy se nachází nově vybudovaná skleněná kupole, která měří v průměru 38 metrů, dosahuje výšky 23,5 metru a váží 1200 tun. Kopule byla postavena po sjednocení Německa, vstup je zdarma a je z ní nádherný 360o výhled na centrum Berlína. Kopule je dnes jedním ze symbolů města a patří k hojně navštěvovaným místům.

Tiergarten (oficiální název Großer Tiergarten) - je druhý největší městský park v Berlíně a třetí největší v Německu na ploše 2,1 km2. V roce 1527 je území uváděno jako lovecká oblast braniborského kurfiřta, kde byli loveni jeleni a jiná divoká zvířata. Odtud vznikl název (Tier – zvíře) a (Garten – zahrada).

Vítězný sloup (německy Siegessäule) se nachází na západním okraji parku Tiergarten. Byl vztyčen v roce 1873 jako pomník tzv. „válek za sjednocení Německa“ (dánsko-německé války, prusko-rakouské války a prusko-francouzské války). Na jeho vrcholu je 8,3 metru vysoká socha Vítězství.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2020 | Doporučení Nahoru