vlasta logo vlasta logo

Londýn

English

Související odkazy jinam

Hlavní město Velké Británie. V roce 43 n.l. založili, na místě oblíbeného k překročení řeky River Thames, Římané malé obchodní centrum a nazvali ho Londinium. Římané zde setrvali až do příchodu Sasů v 5. stol. n.l. Město získalo větší význam za vlády Norman Conquest po roce 1066.
Silnou moc symbolizovala 30 metrů vysoká pevnost Tower of London. Počátkem 17. století se město velice rychle rozvíjí. Tento rozvoj ale zastavuje v letech 1664 a 1665 smrtelný mor společně s o rok pozdějším zničujícím požárem trvajícím po čtyři dny. Ohni lehla za oběť většina města. Během období rekonstrukce, architekt Sir Christopher Wren, postavil jeden ze symbolů města St Paul’s Cathedral. Počátkem 19. století se vytvářela dopravní infrastruktura města. Po vyřešení problémů s překotnou urbanizací a následky bombardování během 2. světové války vznikly ve městě dvě hlavní střediska: The City of Westminster - zde se nachází většina vládních budov a královských monumentů a druhé centrum ležící na historickém břehu řeky River Thames The City - dnes sloužící jako finanční centrum.

Mezi významné památky a místa patří:

Tower of London- nejstarší palác, pevnost a vězení v Evropě. Nedaleko od Tower of London se přes řeku klene Tower Bridge - nejslavnější most Evropy. Na levém břehu řeky River Thames se tyčí Big Ben a Westminster Abbey - korunovační gotický kostel z 11. století, přestavěn králem Henry III v roce 1245, je zároveň místem odpočinku všech anglických králů. Dále na západ se nachází Buckingham Palace


Trafalgar Square - nejznámější londýnské náměstí jemuž vévodí gigantické kašny a pomník admirála Nelsona (Nelson Column). Pomník tvoří 51 metr vysoký sloup navrhnutý architektem William Railton a na jeho vrcholu pět metrů vysoká soška od E. H. Baily. V jeho okolí hlídají obří kamenné lvi. Památka ztělesňuje hrdinu bitvy u Trafalgaru. Byla vztyčena v letech 1839/42. Současnou podobu dostalo náměstí kolem roku 1840. Na okraji náměstí stojí National Gallery ve které můžete využít služby Micro Gallery. Micro Gallery je počítačový informační systém, obsahující informace o každém obraze v galerii, včetně informace o jeho umístění. Tato služba je bezplatná.


Piccadilly Circus - náměstí se sochou Erota (bůžek lásky ukazuje paží směrem k Trafalgarskému náměstí) umístěnou právě zde. Neodmyslitelným prvkem je známý rohový dům se světelnými reklamami renomovaných značek.


Londýn nabízí nádherné British Museum, na které celý den je málo. Vstup je zdarma. Exponáty pocházejí mimo jiné z Egypta, Indie, Mexica,...Museum Of Mankind - je zaměřeno na "nezápadní civilizace". Exponáty pocházejí jak z minulosti, tak ze současnosti. Vstup je volný. Muzeum je poblíž Piccadilly Circus.Tate Gallery - je zaměřena na britské malíře. Vstup je zdarma. Můžete zde vidět např. malby krajin z oblasti Lake District.


Známá čtvrť Soho - má různé tváře, ale jeho největší část tvoří čínské město (Chinatown). Já jsem zde poprvé ochutnal skvělé indické jídlo okořeněné nevšedním zážitkem. Své místo zde mají četná nakladatelství a vydavatelství. V minulosti bylo Soho místem neřesti a zábavy. Žil zde například Mozart a Karel Marx s rodinou. Na okraji Soho se nachází Charing Cross Road - sídlo obrovského knihkupectví Foyles, které je nejnepřehlednějším v Evropě.


Londýn má krásné parky.Hyde Park - královský park jež získal v roce 1536 panovník Rychard VIII. od mnichů z Westminster Abbey. Otevřen pro veřejnost byl v roce 1635. Je to největší park v centru města, dlouhý 2 kilometry a 900 metrů široký. Po celém světě ho proslavil malý koutek "Speaker´s Corner" na severovýchodě parku užíván řečníky k vyjádření svých názorů. Umělé mělké jezírko The Serpentine uprostřed rozmanitých stromů a květin vybízí k veslování, klikaté cestičky k procházkám a velké travnaté plochy k piknikům.

Více než Hyde Park se mi ale líbil Regent´s Park. Nedaleko tohoto parku se nachází Camden Lock - tržiště se vším možným i nemožným, otevřené 7 dní v týdnu.

Londýn se zaslouží více jak jeden den a tak nejdůležitější je nocleh. Já jsem spal v The Chelsa Hotel za 11£ na den. Máte-li stan, můžete kempovat v Tent City Hackney za 5£ na noc. Kemp je otevřen od 1. června do 30. srpna. Centrum města se dá zvládnout pěšky, lze ale koupit za 3£ celodenní jízdenku.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru