vlasta logo vlasta logo

Tower of London

English

Související odkazy jinam

Tower of London - byl založen téměř před tisíci lety a po několik dalších století přestavován. Byl sídlem britské vlády a domovem pro monarchu. Vedle funkce ochranné se ale pro mnohé stal i posledním místem pobytu před smrtí. Posledním zde vězněným byl Hitlerův zástupce Rudolf Hess.

Tower je nejstarší palác, pevnost a vězení v Evropě. Jeho základy vznikly za vlády "Viléma Dobyvatele", který je postavil na místě pevnosti postavené před dalšími tisíci lety Římany. Jejich zbytky lze zde najít ještě dnes. Zdi pevnosti dosahují tloušťky až 3,60 metrů. Koncem 12. století Richard I. dal vybudovat kolem pevnosti vodní příkop. Voda v příkopě pocházela z řeky Thames. Když v roce 1830 byl příkop vypuštěn, na jeho dně se našlo mnoho lidských kostí.

Kolem pevnosti čtvercového půdorysu jsou vybudovány dva okruhy hradeb. Na vnitřní hradbě je v pravidelných rozestupech 13 menších věží. Na vnější hradbě na říční straně je šest věží, na opačné straně v rozích jsou dvě polokruhové bašty. Nejstarší částí je normanská White Tower. Ve věži postavené v 11. století se nachází královská zbrojnice (The Royal Armoury). Jméno pevnosti bylo odvozeno od této věže.

Jednou z největších atrakcí pevnosti jsou Yeoman Warders - strážci, kteří byli založeni roku 1485 králem Henry VIII. Jsou známí především pro své jasně červenozlaté stejnokroje pocházejí z roku 1552. Používají se při zvláštních příležitostech. Častěji je strážce možno spatřit v modrých uniformách z doby královny Viktorie 1858. Strážci jsou známí také pod jménem the beefeaters.

The Wakefield Tower postavena ve 13. století sloužila v letech 1870-1967 i jako královská klenotnice. Věž dnes má dvě komory, spodní slouží jako strážnice, osmistěnná horní bohatě zdobená slouží jako modlitebna.

Pevnost se nachází na břehu řeky Thames na rozhraní čtvrtí Stepney a The City ve východní části Londýna. Je zde drženo šest havranů, podle legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Z toho důvodu mají zkrácená křídla..

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru