vlasta logo vlasta logo

Blue Bridge

English

Související odkazy jinam

12. března 2005 jsem se se společností Bluebridge během tří hodin přeplavil z Wellington, severní ostrov, na ostrov jižní do městečka Picton. Dopravu přes Cook Strait zajišťuje ještě společnost Interislander. Její ceny byly pohyblivé podle vytíženosti kapacity lodě, v jakém předstihu jste si kupovali lístek atd. Protože jsem ve Wellingtonu měl zázemí, chtěl jsem plout za pěkného počasí a tudíž jsem si kupoval lístek přímo na místě. Společnost Blue Bridge měla pevné ceny a tak jsem se rozhodl pro ni. Plavba byla nádherná. Právě když jsem vyplouvali z Chaffer's Passage, tak jsme viděli delfíny.

Přestože se pluje mezi severním a jižním ostrovem, tak městečko Picton na jižním ostrově je ve skutečnosti o "fous" severněji nežli Wellington na severním ostrově. Pluje se tudíž vlastně spíše ve směru V-Z. Na lodi bylo možno koupit občerstvení a sledovat film.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červenec 2005 | Doporučení Nahoru