vlasta logo vlasta logo

Hawaiian Lei

English

Související odkazy jinam

Lei - věncová květinová ozdoba. Již první Havajci se rádi zdobili květinami, mušlemi, kostmi či kamínky. Obdarovávali se navzájem a své bohy jako výraz projevu přátelství a lásky. Lidé všeho věku je nosili s hrdostí. Popularita nošení květinových "lei" se velice rozšířila koncem 19. století kdy návštěvníci připlouvající na lodích byli vítání s "aloha" a obdarováváni květinovými lei. Tradovalo se, že pokud návštěvník při odjezdu hodil lei do vody a to se vrátilo k břehu, znamenalo to jeho budoucí návrat na ostrovy.

I dneska jsou návštěvníci havajksých ostrovů, při příjezdu obdarovávání květinovými věnci svými přáteli. Během celého dne na různých místech lze spatřit lidi nosící tuto ozdobu. Věnce jsou pleteny pečlivou ruční prací. Lidé na ostrovech se často zdraví v duchu "aloha" jenž vyjadřuje přátelský a pohodový způsob života.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru