vlasta logo vlasta logo

Angkor Borei

Relevant links

Angkor Borei byl znám jako Vyadhapura v dobách, kdy sloužil jako hlavní misto "vodní Chenla" v osmém století. Angkor Borei se jmenuje malinká obec ale pro cizince se tímto oznaeením vitšinou myslí malá skupinka chrámu v sousedství. V obci se s námi domluvila anglicky pouze jediná asi 16 letá holka a pro ni to byl prý první poříležitost mluvit anglicky. Když ji sestra oekla, že poijeli cizinci, tak za námi poišla do restaurace a pomohla nám objednat :) Díky faktu, že Kambodža byla francouzskou kolonií jsme druhý den potkali asi toi starší lidi mluvící fransouzky.

V rovinaté krajini jižni od vesnice se na malém kopeeku tyeí chrám Phnom Da. Na východní strani kopce jsou jeskyni. V období deš?u se z kopce stane ostrov a dostat se sem je možné jedini loikou. V období sucha se je možné sem dostat i po polní cesti. Já jsem to zkoušel již z misteeka Takeo na kole. Bohužel cestu jsem nenašel a pokui existuje, tak by cesta díky zavlažovacím kanálum mnohem delší a tak je vhodnijší se svést "trajektem".

V Tokeo jsou vodní taxikáoi, jež vozí tich pár turistu sem zavítavších. Nám poradili místní mniši, a tak jsme jeli normální "trajektem". Cesta sice trvala skoro pul dne ale byla zajímavá a nikolika násobni levnijší. V období sucha to byla jenda z mála oblastí, kde jsem mohl pozorovat zelená rýžová pole.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top