vlasta logo vlasta logo

Angkor Thom

Relevant links

Opevněné město bylo vybudováno největším z angkorských králů - Jayavarman VII (1181-1201). Ten se dostal k moci ve věku 60 let. Město je obehnáno zdí 8m vysokou a v obvodu dlouhou 12km. Vně je dále vybudován 100m široký vodní příkop jenž byl údajně obýván krokodýly.

Město má pět monumentálních bran. Po jedné na jih, západ, sever a dvě ve východní zdi. Každá z bran je ozdobena 20m vysokou věží s hlavou jenž má tvář na každou světovou stranu. Tato hlava představuje bodhisattvaAvalokiteshvara. Na každém mostě přes vodní příkop je zábradlí tvořené sochy. Na jedné straně je 54 soch představující bohy a na druhé straně je 54 soch představujících démony. Tento motiv pochází z příběhu o Churning of the Ocean of Milk jenž je zaznamenán v podobě reliéfu v crhámu Angkor Wat. V centru města jsou nejdůležitější objekty jako Bayon, Baphuon, Královská ohrada, Phimranakas a Sloní terasa.

Přímo ve městě žili vládci, kněží a úředníci. Ostatní obyvatelé žili vně města podél východní a západní vodní nádrže a podél Siem Reap River až k velkému jezeru. V centru města byl Velký palác jenž byl cestami propojen ke všem ostatním objektům. Západní okraj obřího náměstí byl ohraničen na 400 metrů dlouhou teraous jenž díky ozdobě v podobě slonů, lvů a mužských duchů dostala jméno Sloní terasa. Na opačném okraji bylo celkem 12 věží Towers of Cord Dancers jenž byly pravděpodobně domovem soch či linga.


TOPlist
Author | Site Map | ©1996-2018 & disclaimer | info@vlasta.org | Timestamp: November 2002 | Recommend Top