vlasta logo vlasta logo

Tuol Sleng

English

Související odkazy jinam

Roku 1975 byla Tuol Svay Prey High School obsazena bezpečnostními silami Pol Potova režimu Rudých Khmérů jenž z ní v květnu 1976 vytvořily věznici S-21 Security Prison. Rychle se z tohoto místa stala největší a nejkrutější věznice v celé zemi. Bylo zde mučeno více jak 17 000 lidí kteří poté byli odvezeni do kempu Choeung Ek jenž se nachází jižně nedaleko hlavního města Phnom Penh. Zde byli popraveni a pohřbeni v hromadných hrobech. Ti co zemřeli během mučení byli pohřbeni přímo na pozemku školy. Během počátku roku 1977 se zde popravila stovka lidí denně.

Celý objekt má rozlohu 600 x 400 metrů. Byl obehnán dvěma zdmi s ostnatým drátem napájeným elektriským proudem. V přízemí byly cely pro jednotlivce, v horním patře byly hromadné cely a v paterech mezi byly cely pro ženy.

Celý útvar S-21 zaměstnával asi 1 720 lidí. Již děti ve věku 10-15 let byly trénováni k hlídání. Postupem času se z nich staly nelítostní krutovládci jenž nectili žádný respekt ke svým starším spoluobčanům jenž věznily. Útvar S-21 měl další objekty v ostatních provinciích.

Výslechy se prováděly třikrát denně. Ve věznici nebyla nemocnice a nemocným podávaly léky nevyškolení pracovníci, většinou děti.

Vězni pocházeli z celé společnosti - farmáři, dtudenti, učitelé i diplomati. Byli zde zavražděni i cizinci ale naprostá většina obětí pocházela z domácího kambodžského obyvatelstva. Často títmo vyhlazovacím táborem prošla celí rodina. Průměrná délka uvěznění byla 2-4 měsíce.

Čtrnáct vězňů bylo popraveno se vstupem vietnamské armády do města. Když armáda osvobodila i věznici, našla pouze sedm žijících vězňů.

Návštěva malého muzea může být deprivující. Stěny jsou špinavé, rezavé postele a mučící nástroje. Černobálé fotografie obětí jenž pořizovali pro svoji dokumentaci jejich věznitelé...

Dneska se zde nachází museum jenž dokumentuje a uctívá památku obětí režimu Rudých Khmérů. Bylo otevřeno v 80tých letech. Až do roku 1993, kdy vzniklo Kingdom of Cambodia pocházeli návštěvníci především z komunistických zemí. Po vstupu se promítá krátký dokumentární film. Vstupné je $2.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru