vlasta logo vlasta logo

City of Angkor - dějiny

English

Související odkazy jinam

Období Angkor Wat ve kterém chrámy stejnojmeného komplexu byly postaveny trvalo na 600 let v období 802 - 1432. Toto období je spojeno s pojmem Khmérská říše jenž v sobě zahrnuje vládnutí několika králů z nichž někteří měli ve své době největší moc v celé jihovýchodní Asii. Počátek se spojuje s vládnou Jayavarman II (800-850) jenž po návratu od dvora z ostrova Java rozšířil Khmérskou říši severním a východním směrem a rozvinul jí založením konstituce, náboženstvím deravaja a hlavní město. Jeho vliv se projevuje také v khmérské architektuře. Postupně zakládá několik hlavních měst z nichž se nakonec nejdůležitějším stává Roluos ležící šestnáct kilometrů jihovýchodně od dnešního Siem Reap. Hlavní město pojmenovává Hariharalaya.

Období 850-877 vládne Jayavarman III, syn Jayavarman II z města Roluos.

Období 877-889 Indravarman I, synovec Jayavarman III, přináší mír a jednotu do khmérksého království. Je uznáván skrze celou jihovýchodní Asii. Jeho expanze a klidné období mu umožňuje budovat nákladnější projekty. Je prvním, kdo buduje zavlažovací systémy a vodní nádrže. Buduje rozsáhlou vodní nádrž severně od města. Bez těchto nádrží by nešlo rozšířit hlavní město. Započal také výstavbu svého vlastního chrámu Bakong.

889 -900 Yasovarman I (syn Indravarman) je Král říše Kambuja (říše před a na počátku obdobím Angkor Wat). Přesunul hlavní město na území dnešního Angkor Wat. Vybudoval "východní baray" a uprostřed vodní nádrže Lolei (dnes rýžová pole) postavilLolei Temple . Věří se, že byl silný panovník ale až tyran.

900-921 Harshavarman I, bratr Indravarman I, postail jenověžový chrám Baksei Chamkrong.

921 Harshavarmanův strýc Jayavarman IV rozdělil království a přesunul hlavní město asi sto kilometrů severněji do starého Chen La Království v Koh Ker. Panuje zde i jeho syn.Prasat Kravan je postaven na památku Lakshmi, manželky Vishnu. Jde o cihlový chrám s bohatou svatyní. Jde o jeden z prvních chrámů nevěnovaným králem ale členem aristokracie o jednotlivcem.

930-944 vládne neznámý vládce a následně jeho syn. Hlavníí město je stále mimo Angkor.

Rajendravarman II, potomek Yasovarman I, přenáší sídlo zpět do Yasodharapura v Angkoru. Během svého relativně krátkého panování rozšiřuje khmérskou říši a řídí velké stavbařské projekty. Buduje Pre Rup, centrální chrám s nádhernou dvěřní ozdobou. Několik dalších kamenných náboženských budov obklopují dřevěné budovy určené k žití.Také vybudoval East Mebon Temple a chrám Pre Rup. Oba mají pyramodový tvar. Nápisy, malby na chrámech vypovídají o jehomoudrosti a toleranci. Několik ohnisek Mahayanat Buddhismu se objevuje za jeho vlády v Kambodži.

950 Rajendravarman II napadá Králoství Cham.

968 - 1001 Jayavarman V, vládne v míru, prosperitě a kulturním rozvoji. Filozofové, básníci, vědci a duchovní rozjímají a diskutují nad otázkami týkajících se Světa, píši básně, malují, tančí a skládají hudbu k potěšení....Stavějí nádherné chrámy jako Banteay Srei či Ta Keo.


980-1220 rozvoj města Angkor.

1002 Suryavarman I, mladý muž jenž přišel pravděpodobně z malajské části khmérské říše. Napadá Kambuja a rokem 1006 se ujímá trůnu zdůvodněním, že jeho matka byla potomkem Indravarman I. Vládne po dobu padesáti let. Y počátku rozšiřuje území západně o Menam Valley a severně o Mekong Valley. Po tomto rozšíření staví nové město a další chrámy. Většina památek jenž lze vidět v dnešním Angkor je výsledkem tohoto budovatelského úsílí. Přijímá královský hinduistický kult . Protože ale v jeho domovském místě se vyznává Mahayana pomáhá šíření také tomuto buddhistickému náboženství.

1050 - 1066 Udayadityavarman II nahrazuje Suryavarman I a pokračuje v budování Angkoru. Staví západní baray (vodní nádrž) v níž zatopí některé starší stavby. Dále staví vodní kanály. Staví třetí město v Angkoru. Hlavním chrámem se stává Baphuon Temple. Poté opět upevňuje a rozšiřuje říši.

1060 S přibližováním konce jeho vlády se v království objevuje nejednotnost a tak jeho síla a soudružnost se oslabuje. Provincie Cham vyžaduje nezávislost a spaluje město Sambor v Chen La na Mekongu.

1066 - 1080 Harshavarman II vládne do roku 1080. Síla říse stále chabne a některé chrámy jsou zničeny jako např. Preah Pulilay postaven za vlády Udayadityavarman I.

1080 Guvernér severní provincie zmenšuje říši založením nové dynastie a prohlášením sebesama za Jayavarman VI. Nikdy se mu nepodařilo vládnout v Angkoru. Staví pouze Preah Vihear, Vat Phu and Phimai v severní části jenž dnes v severním Thajsku. Umírá v roce 1107.

1107-1113 vládne jeho bratr. O vládnutí se uchází více lidí. To říši oslabuje a rozděluje.

1113-1150 Slabosti říše využívá Suryavarman II. Sjednotí říši a ujímá se její vlády. Pokračuje v rozšiřování říše nasever až do doposud největšího celku. V regionu Angkor buduje mnoho nových chrámu mezi něž patří např.Preah Pithu, Chansay Tevoda and Thommanon.Angkor Wat, chrám věnovaný bogu Vishnu, obecně považovaný za vrchol khmérské chrámové architektury, je postaven také v tomto období.

1145 Suryavarman II plánuje rozšíření říše o Annam a žádá království Champa o pomoc. To odmítne a tak si Suryavarman podmaňuje toto kálovství. Annam získává nezávislost zpět r. 1149

1150 Suryavarman II vede opětovné tažení proti Annam skrz pralesem zarostlé pohoří. Zde umírá na zimnici. Zanechává království slabé a vyčerpané.

Následuje období válek během nihž mnoho budov je zničeno. 1177 Cham vyloupí Angkor a zapálí dřevěné budovy. Z oblasti Angkoru je Cham vyhnán králem Jayavarman jenž vládne v Champa .

1181 - 1220 vládne Jayavarman jako král Jayavarman VII který si podrobí králoství Cham a vytvoří z neho vazalský stát pod nadvládou Khmérské říše. Následuje největší dosavadní rozšíření říše jenž zahrnuje většinu malajského poloostrova, sahá na hranici s Barmou, na sever zahrnujr Vientiane a východ zasahuje do oblasti Annam.

1181 Jayavarman, abz uspokojil většinu lidu jenž vynává Buddhismus, stává se Buddhistou. Poté co ukotví moc své říše začíná budovatelské období jenž zahrnuje opravu Angkor Thom s hlavním chrámem Bayon. Dále staví chrámy Ta Prohm a Preah Khan. Banteai Kdei, Banteai Chmar, Neak Pean, a Ta Som. Velké veřejné koupaliště Sra Srang.
Vedle cest vedoucích k Angkoru staví 102 nemocnice a 121 příbytků pro poutníky. Toto velké množství staveb říši ekonomicky opě vyčerpává a Champa získává opětovně samostatnost.
1220-1400 celkem dvanáct pnovníků vládne ale království pouze upadá. Nejsou stavěny žádné nové chrámy.


1220-1440 Úpadek a pád Angkoru a Khmérské říše

Od roku 1220 kdy Jayavarman VII zemřel, Khmérská říše upadá a na moci v jihovýchodní Asii získává Thajská říše. Lidé v království Cham na východ od Kambuja a na severu Laosané ve zvětšené míře začínají vyznávat Hinayanist Buddhism jenž vede k oslabení moci panovníka.

Ve 14. století se Thajci několikrát zmocňují Angkoru.

1431 je po dalším thajském okupování Angkoru hlavní město Kambodže přesunuto do ergionu Phom Penh.


1860 francouzský botanik Henri Mouhot při jedné ze svých expedic objevil Angkor Wat. Po tři týdny mapoval a skicoval jednotlivé chrámy. Zemřel v jedné z laoských džunglí r.1861.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru