vlasta logo vlasta logo

Preah Khan

English

Související odkazy jinam

Preah Khan znamená "Posvátný meč". Jde o jeden z větších chrámů vybudovaných za Jayavarman VII. Uchoval se v docela dobrém stavu až do dnešních doby. Je vybudován v obdobném stylu jako Angkor Wat či Bayon i když v menším měřítku. Centrální svatyně je obklopena galériemi, knihovnami a dalšími menšími budovami. Chrám je obehnán zdmi 700m krát 800m a vodním příkopem. K chrámu vedou celkem čtyři přístupové cesty jenž jsou obdobně jako u Angkor Thomu lemovány sochami. Naprostá většina chrámů kromě Angkor Wat má hlavní vchod směřován k východu.

Byl to Buddhistický chrám takže nejde o objekt ve tvaru pyramidy ale je stavěn převážně v přízemní úrovni. Stavba má však velice bohatou dekoraci. Mnohé z vytvořených hinduistických polovypouklých reliéfů byly inspirovány Buddhismem již před sta lety. Centrální svatyně byla vysvěcena v r. 1191. Celý objekt byl věnován 515 božstvům a ročně se zde vykonávalo 18 hlavních festivalů. Pouhá údržba chrámu si vyžadovala tisíce služebníků.

Tento chrám je obrostlý stromy obdobně jako Ta Prohm. Zde se však vykonávají restaurátorské práce a tak by se chrám měl uchovat.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru