vlasta logo vlasta logo

Forum romanum

English

Související odkazy jinam

Forum romanum (The Roman Forum) bylo středem starověkého Říma. Jde o malé obdélníkové náměstí, které bylo obklopeno mnoha vládními budovami, chrámy, bazilikami a vítěznými oblouky. Bylo to středisko všeho dění - odehrával se zde obchod, politické diskuse, triumfální procesy, soudní procesy i pochody gladiátorů. Náměstí se nacházelo v malém údolí mezi "Palatinem" a "Capitoline Hills" a právě tudy vedla hlavní římská ulice Via Sacra. V blízkosti Forum se nacházela většina důležitých budov a objektů. Právě v této oblasti se nacházel také senát.

Tato původně bažinatá oblast byla vysušena v 7 stol. př. n.l. s tím, jak se zde více a více lidí usazovalo. První stavby se zde začaly postupně objevovat od 2. století př. n. l.. Největší rozmach Forum zažilo v době vlády Julia Caesara. Ta vydržela až do zániku Západořímské říše, kdy začal upadat i význam města. Chrámy a další budovy se začaly rozpadat...Celé náměstí zpustlo tak, že zarostlo travou a stalo se místem pro pastvu koz. Koncem 8. století bylo Forum rozebráno a stavební materiál použit na stavbu jiných budov v dané oblasti. S prvními vykopávky se zde začalo koncem 18. století.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Březen 2011 | Doporučení Nahoru