vlasta logo vlasta logo

Campanile

English

Související odkazy jinam

Stavba Campanile započala v srpnu 1174 a pokračovala s několik přestávka téměř po dvě staletí. Architekt původního projektu zůstane asi navždy neznámý. Možná jím byl jeden z architektů působících v dané oblasti: Bonanno Pisano, Diotisalvi či Biduino. Věž se začala naklánět již v průběhu výstavby. Proto se již několikrát přistoupilo k úpravám, které dalšímu naklánění mely zabránit. K těm patřilo i vychýlení třetího a pátého patra do protisměru sklonu. Její vychýlení způsobilo nepevné podloží tvořené usazeninami. I bez tohoto efektu by patřila k jedné z nejhezčích zvonic v Evropě.

Věž je zajímavá také svojí polohou. Většinou se zvonice stavěli při zdi chrámu a ne samostatně jako v tomto případě. Na zvoleném místě byla dobře viditelná téměř z celého města.

Bohatá dekorace celé věže je dnes již téměř calá replikou. Díky silám vzniklým při naklánění věže, docházelo k poškozování desek. Většina původních desek se nachází v dolní části stavby. V jednotlivých psážích věže se postupně mění styl ozdoby. U základů stavby lze spatřit práci Biduino znázorňující zvířata a lodě. Na vnitřní straně je vlys zvířat s imaginárními příšerami.

Bohužel se nezachovala kompletní dokumentace výstavby a proto dnes s jistotou nevíme, jak veliký vliv na stavbu měly problémy spojené s nakláněním. Víme však, že věž byla stavěna v několika fázích, přerušených obdobím konzervace stavby. Stavbu dokončil výstavbou zvonice a posledními podstatnými geometrickými úpravami r.1360 Tommaso Pisano.

Stavbu tvoří kruhovité zdivo obestavěné pasáži tvořenými oblouky stojícími na základech. Vršek je překlenut zvonicí. Tělo zvonice ve tvaru dutého válce vytváří venkovní a vnitřní ploché zdi z San Giuliano vápance bílé a šedé barvy. Mezi nimi je schodiště s 293 schody vedoucími až do šestého patra. Odtud je přístup jak do zvonice tak do prostoru níže. Ze zvonice vedou do stěny vytesané schody na samotný vrchol věže. Těchto šest pater společně se základnou a zvonicí tvoří osm sekcí.

Věž je vysoká 56.5m(severní strana) a 54.25m(jižní strana). Váží 14.453 tuny. Těžiště je 22.6 nad základnou kde má věž vnější rozměr 19.59m a vnitřní průměre 4.5m. Věž působí na podloží tlakem 497 KPa. Vychýlení je 2,5m.

V letech 1991-1994 byl uskutečněn projekt zdokumentování celé stavby. Bylo nafoceno 6 400 fotografií, které jsou zdarma k dispozici pro studium na oficiálním webu.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červen 2003 | Doporučení Nahoru