vlasta logo vlasta logo

Pisa

English

Související odkazy jinam

Původně malá osada na pobřeží moře založená Etrusky. Dnes na pohled malé město, proslulé především "šikmou věží", bylo v 11.-13. stol. významnou námořní republikou. Soupeřilo s Janovem a s Benátkami o vliv ve Středomoří. Roku 1406 se ale dostalo pod vliv blízkého souseda Florencie.

Díky usazeninám se moře postupně od města vzdálilo o deset kilometrů. Obec hrála důležitou roli v prvních křižáckých výpravách. Nejvýznamnější památkou je Dóm z 11. stol. se zvonicí - "Šikmou věží" a majestátný Baptisterium z 12. stol. Dóm je plný uměleckých děl včetně kazatelny od Giovanniho Pisana a jeho burklesních gotických reliéfů. Všechny tři objekty tvoří jeden komplex na náměstí Piazza del Miracoli. Informace jsou blízko šikmé věže.

Na sousedním camposantu, hřbitově s dlouhými bílými zdmi, je mnoho klasických sartofágů obdivovaných renesančními mistry a řada loveckých fresek od tzv. "Mistra Triumfu smrti" - otevřeno denně: 8-19, mimo sezónu 9-17.

Věhlasná věž by ale neměla odvézt veškerou vaší pozornost od města samotného. I vněm se dá najít několik zajímavých budov jako např.: Campo Santo, které obsahuje náklad 53 vozů, jež Křižáci přivezli z Jeruzaléma. Ve městě působil Galileo, který, jak se věří, na šikmé věži zkoumal zákony zemské přitažlivosti a zrychlení.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červen 2003 | Doporučení Nahoru