vlasta logo vlasta logo

Canyonlands

English

Související odkazy jinam

"...nejvíce neobydlená, nejméně vyvinutá,
nejméně zlepšená, nejméně civilizovaná....
... nejsušší, nejnepřátelštější, nejosamělejší,
nejvíce stroze holá, neúrodná, dezolátní a divoká
část státu Utah - zdaleka nejlepší."
Edward Abbey, spisovatel

Národní park Canyonlands je rozdělen řekami Colorado River aGreen River na tři části: The Needles, Island In the Sky, Maze.

Island In the Sky - nabízí nádherný pohledy na řeky protékající v kaňonech. Je nejdostupnější částí v krátkém čase. Podél zpevněné silnice jsou vybudované zastávky s výhledy.

Maze - nejrozvrásněnější část parku. Indiáni ji nazývali " Země stojících skal". Teplota se zde každý rok pohybuje od -30°C do 45°C. Přestože na několika místech roste tráva a porost zákrsků, převážně pod nohama máte pouze holé kameny nanejvýš pokryté vrstvou písku. V daleké budoucnosti se tento obraz může změnit. A to díky průkopníkům života jakými jsou mechy a lišejníky rostoucí ve stínu prasklin a roklin. Na jejich ostatcích může postupně vznikat nový život. Může to trvat 50 i více let, než se na malinkém prostoru zůrodní půda. V parku se vyskytuje hadů méně nežli je na jihzápadě běžné. Nejvíce zastoupení zde mají ještěrky, pavouci a hmyz.

The Neddles - zde se nacházejí kaňony, skalní věže a okna. Tato část parku je pestřejší jak krajinou formací, tak životem. Po většinu roku zde tečou dva potoky u jejich pramenů roste americký topol cottonwoods. Tato rostlina se uchytí i tam, kde voda je skryta hluboko pod povrchem. V 19. století se zde ještě více rozšířil tamarisk (tamaryšek), jež byl dovezen z Egypta. tato rostlina se zde dobře uchytila. Dnes patří k dominující rostlině žijící podél Colorado River. V této části parku jsou také pozůstatky indiánských obydlí z období 1000-1300 n.l. Nejsou ale zdaleka tak zachovalé jako v Mesa Verde.

První lidé zde však žili již v období 7000 př.n.l. Zanechali op sobě malby na kamenech a jeskynních zdech. Nejznámější jsou v obalsti zvané Horseshoe Canyon v západní části parku.

V každé obalsti parku je vlastní informační centrum. Přejezd z jedné části parku do druhé zabere minimálně půl dne. Je obtížné se zde pohybovat.


Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru