vlasta logo vlasta logo

Petra - skalní město

English

Související odkazy jinam

Petra - skalní město - patří mezi jeden z nových divů světa. Město tvoří zachovalé královské hrobky a chrámy vytesané do skal. Toto místo bylo osídleno již od pravěku, ale až příchod Nabatejců v 6. stol. př. n.l. ze severovýchodní Arábie přinesl tomuto místu rozkvět a prosperitu. Ti z Petry v rozmezí let 3. stol. př. n.l. a 1. století n.l. učinili centrum své obchodní říše.

V roce 106 anektoval Petru Řím. Ve 4. století do oblasti zavítalo křesťanství, které bylo v 7. století vystřídáno s příchodem muslimů islámem. Přibližně o pět set let později do oblasti Petry přišli křižáci. Následně celé město upadlo pro celý svět, krom místních Arabů, v zapomnění. Petru objevil až v roce 1812 cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. Toho zaujaly historky o "ztraceném městě" a v přestrojení za muslimského učence přesvědčil místního průvodce, aby ho do města zavedl.

Cesta do samotného skalního města začíná za vstupní branou. Nejdříve vede 900 metru dlouhým údolím Báb as-Sík, do kterého se ve starověku vcházelo monumentálním obloukem. Ten se ale v roce 1896 zřítil a zůstaly po něm jen zbytky podpor na stěnách kaňonu. Údolí Báb as-Sík vyniká mnoha příklady Nabatejci vytesaných monumentů. Lze zde spatřit např. nápisy, vodní kanálky, schodiště, skalní výklenky, bloky džinů, obeliskovou hrobku, triclinium... Jak údolí klesá, tak se zároveň zužuje až se změní v úzkou cestu klikatící se mezi skalami.

Údolí se opětovně rozevře až před jednou z nejvýznamnějších staveb - před Pokladnicí. Věří se, že Pokladnice sloužila jako mauzoleum Krále äretase IV v 1. stol n.l. Počátkem 19. století získala jméno Al-Khazneh (pokladnice), protože beduíni věřili, že ukrývá poklad. Pokladnice pochází pravděpodobně z 1. stol. př.n.l. a je skoro 40m vysoká. Vršek zdobí pohřební urny. Na nich jsou dnes vidět stopy po kulkách. Beduíni se je snažili rozstřílet a věřili, že se na ně poklady schované loupežníky či piráty vysypou.

Asi 250m v severozápadně od Pokladnice se soutěska rozšiřuje ve Vnější Sík, nalezneme zde bezpočet hrobek, antické divadlo..

Královské hrobky - jsou vytesány do skalní stěny na východním okraji centrální Petry. Jejich velikost a monumentálnost napovídá, že byly postaveny pro význačné osoby - pravděpodobně krále a královny Petry.

Z významného města, které kdysi vyplňovalo celé údolí, toho moc nezbylo. Dnes se zde dá vypozorovat hlavní třída a několik budov. Velkolepé římské kardo bývalo hlavní tepnou Petry, lemovanou trhy a vedoucí k nejposvátnějšímu chrámu - Kasr al-Bint ("Palác faraónovy dcery"). Tato stavba, stejně jako všechny stavby podél carda, nesla okázalou výzdobu. Na zdech a schodech lze ještě dnes spatřit stopy po zdobených štukaturách a mramorovém obložení.

Mimo centrum Petry je nejznámější a asi také nejúchvatnější památkou "Klášter". Klášter al-Dér je největší a nejzachovalejší stavbou, je 47m široký a 40m vysoký. Pochází pravděpodobně z 1. stol n.l. a byl zasvěcen králi Obodasovi I. (zeřel 86 pře.n.l.). Objekt byl pojmenován po křesťanských křížích vyrytých do stěn. Ke klášteru vede 1,6 km dlouhá stezka překonávající 190m převýšení.

Vedle odpolední písečné bouře, která zhoršila viditelnost, byl jedinou vadou na kráse pozdní příjezd do tohoto monumentu. Přestože návštěva skalního města Petra byla "vrcholem" i programu zájezdu, z hotelu jsme odjížděli do tři kilometry vzdáleného monumentu až v 9 hodin. A to se jeho brány otevírají již v 6 hodin.

Ještě před návrat k autobusu se střídavým poklusem a rychlou chůzí vydávám na vrchol hory Džabal Attúf (1035m). Pod vrcholem potkávám místní dívku na oslíku. Za bakšiš mi ukazuje cestu a nechá se vyfotit. Zhoršující se viditelnost a nedostatek času mi brání podrobněji vrchol prozkoumat. Snažím se najít hlavní obětní místo Petry, ale nejsem si jist, že jsem ho našel.

Ubytovaní jsme v hotelu Al-An bat ležícím u hlavní silnice na opačném konci města Wadi Musa, nežli je vstup do Petry. Hotel má pěkný prostorný pokoj a skvělé matrace. Jinak ale na mne působí dojmem "ještě nedodělaný ale již s vadami na kráse" - např. napůl odlepené vypínače na chodbě, nefunkční lampa,... Prý jsme ale ubytování v nejstarší části hotelu - 40 let staré.

Asi 8 kilometrů severně od města Vádí Músá, se nachází Sík al-Baríd. Severní předměstí Petry vešlo ve známost jako "Malá Petra". Toto místo během zájezdu nenavštěvujeme vůbec. Prý je zajímavé obě místa navštívit a projít mezi nimi vádím Abú Ullajka. K této túře tištění průvodci doporučují si najmout místního průvodce.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Únor 2019 | Doporučení Nahoru