vlasta logo vlasta logo

Koloseum

English

Související odkazy jinam

Koloseum - původně Flaviovský amfiteátr se nachází v centru věčného města Řím východně od Fora Romana. Jeho stavba začala mezi lety 70 a 72 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za Tita. V letech 81–96 za vlády Domitiana byly provedeny některé další úpravy. Například byly zbudovány podzemních tunely užívaných k ubytování zvířat a otroků. Na vrcholu Kolosea byla zbudována galérie pro zvýšení kapacity míst k sezení. Oproti řeckým divadlům často budovaným na stráních kopců, Koloseum bylo postaveno na rovině.

Divadlo mohlo pojmout až 50 000 sedících diváků. Jde o největší amfiteátr postavený v římské říši. Objekt původně sloužil k zábavě. Tato představení se rozlišovaly na "ludi", organizované státem (závody vozatajů, hon na divoká zvířata) a "munera" pořádané za soukromé peníze (sem patřily i gladiátorské zápasy). Hry často obsahovala silný náboženský prvek, ale byly rovněž demonstrací moci a rodinné prestiže. Mezi lidem byly velmi populární. Mimo gladiátorské zápsy s honů na zvířata se zde odehrávaly také popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii. Některá trvala až několik měsíců. Traianus prý oslavoval jeho vítězství v Dácii v roce 107 podívanou čítající 11 000 zvířat a 10 000 gladiátorů během 123 dnů. Gladiátorské hry pořádané státem se poprvé konaly v dubnu roku 42 př. n. l. Poslední gladiátorské boje jsou zmiňovány kolem roku 435. Lov zvířat pokračoval nejméně do roku 523.

Od středověku stavba sloužila jako sněmování, jako pevnost, kamenolom a křesťanská svatyně či k obývání. Čas a zemětřesení proměnily Koloseum v ruiny. Zemětřesení v roce 1349 způsobilo Koloseu vážné poškození a způsobilo, že vnější strana se zhroutila. Většina popadaných kamenů byla použita k stavbě paláců, kostelů, nemocnic a dalších budov po celém Římě. Přesto jde o jednu z nejnavštěvovanějších památek a o symbol císařského Říma.

Aréna měla rozměry 87 x 5 metrů a obehnána 5 metry vysokou zdí. Zahrnovala dřevěnou podlahu pokrytou pískem a podlaha pokrývala spletitou podzemní strukturu nazývanou hypogeum (doslova to znamená "podzemí"). Toto podzemí bylo spojeno s několika místy mimo Koloseum pomocí tunelů. Např. s východně položenou budovou Luda Magna, která sloužila jako škola pro gladiátory.

Vstup do Kolosea pro osoby mladší 18 a starší 65 let z EU jsou zdarma. V horním patře vnější zdi budovy je dnes muzeum věnované Erotovi.

Poblíž Kolosea stojí Konstantinův oblouk.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Březen 2011 | Doporučení Nahoru