vlasta logo vlasta logo

Atheny

English

Související odkazy jinam

Dnešní Athény plné smogu, betonu a turistů již jen málo připomínají umělecké a intelektuální centrum minulosti, které dalo vzniknout západní civilizaci. Historické jádro města se vyjímá nad městem na 300m vysokém kopci. Jeho strmé svahy poskytovaly Acropolis vynikající obranné vlastnosti. Athény leží nedaleko pobřeží a díky této výhodné poloze se brzo staly obchodním i politickým centrem. Za přístav jim slouží Piraeus vzdálený pouze 10 kilometrů. Město si získalo sílu a vliv díky silnému námořnímu loďstvu zajišťujícímu obchod po Středomoří. Předpokladem pro vznik první demokracie (vláda lidu), byly podmínky v niž město vyrůstalo. Obyvatelé si uvědomovali, že mír je pro obchod důležitější nežli válka, a tak rostla jejich otevřenost a tolerance. Pro uspokojení stále se rozrůstajícího obchodu bylo zapotřebí více pracovníků, lodí,...Bohatá třída obchodníků si uvědomila, že pro ni je výhodné spolupracovat i s obyvateli okolního venkova, námořníky, umělci... Pracujícím byla přiznána určitá politická a občanská práva, a tím zajištěna jejich loajalita městu, které nad nimi drželo ochranou ruku.

Během prvních století zde otroctví nebylo běžné. Naopak otroci z okolního světa zde hledali útočiště a doufali v nový lepší život. Práce zde bylo stále dostatek a tak takovýto příliv nových lidí byl běžný. Naopak Athéňané exportovali svůj vliv do zakládaných kolonií od jižní Itálie, skrze Egejské moře, Turecko až do Černomořské oblasti.

V očích Athéňanů jim tento vliv zaručovala náklonnost boha Poseidona (Bůh moře) a Athena (Bohyně moudrosti a dobra). Proto na Acropolis postavili oběma bohům chrám Erectheion.

Zlatým věkem města bylo období následujícím po sociálních reformách, které provedl filozof Solon a vůdci jako Peisistratos v 6. stol. př.n.l. Athény si zabezpečili vůdčí pozici mezi mnoha řeckými městy, speciálně těch proti Peršanům. Kolem r. 400 př.n.l. však bylo město obsazeno a zničeno. Po vyhnání Peršanů se město obnovilo. Dnešní tvář Acropolis pochází z tohoto období.

Po úpadku města se vlády ujala Sparta, Thebes, Macedonia a Řím. Římský vůdce Hadrian miloval Athény, přistavěl obezděné náměstí,nový akvadukt, knihovnu, Hadrians´s Arch, Olympian Temple of Zeus, jehož výstavba trvala na 700 let a uctíval Boha Nebes. Šlo o největší řecký chrám, ze 104 korintských sloupů se však dochovalo pouze 15. Ve stejné době postavil Herodes Atticus divadlo The Odeon of Herodes Atticus, kde se každoročně koná celé léto dlouhý festival. Dále přestavěl nedaleký stadion.

Po pádu Římské říše, Athény zůstaly ve Východořímské říši (Byzantská říše). Společně s celým Řeckem podlehly Turkům v roce 1450 a až do roku 1830 zůstaly součástí Ottomanské říše.

Mimo Acropolis stojí za prohlídku Agora - obchodní a politické centrum ve starověku. Dnes se zde nalézají ruiny řeckých a římských staveb. Národní archeologické museum, čtvrť úzkých uliček z 19. století na úpatí Acropolis Plaka, pěší zóna Ermou vedoucí od Parlamentu k Monastiráki - bývalému blešímu tržišti. Ve městě je také mnoho kostelů z byzantského období, občas postaveny i na těch nejnemožnějších místech. Možná díky velkému stavebnímu ruchu při přípravě na Olympijské hry, kdy byly hlavní památky obleženy lešením a mnoho ulic rozkopáno, mě Athény při kratičké zastávce moc nezaujaly...

Naopak mne město Athény nadchlo během mé druhé návštěvy v roce 2020. Za návštěvu určitě stojí čtvrť Psiri plné restaurací a nočních podniků s výtečnou atmosférou. Tu ještě doplňovaly grafiti. Celé ulice poznamenané grafiti působily jako celek zvláštním dojmem.

Central Municipal Athens Market - centrální tržiště nabízí mořské plody a masné výrobky. V okolních ulicích se nalézají tržiště s kořením, ovocem a spousty dalšího zboží..

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Květen 2020 | Doporučení Nahoru