vlasta logo vlasta logo

Ženeva

English

Související odkazy jinam

Nálezy ukazují na první osídlení této oblasti na břehu jezera Léman (327 m n m, skoro 80 km dlouhé) kolem roku 3 000 po.n.l. Oblast zvaná "kopec starého mista" však byla osídlena o 2 000 let později. Při příchodu Římanů ho bránil malý kmen Keltů. V roce 58 po.n.l. se zde utkal Julius Caesar s kmenem Helvetii. V době největšího rozkvětu Římanu v této oblasti, 400 n.l., zde vzniklo biskupství. Roku 443 Římany vystřídal germánský kmen Burgundians, ti však byli roku 534 n.l. poemoženi dalším germánským kmene Franku. Rozštipení koncem 11. století umožnilo vzniku Burgundianskému království. Od roku 1032, prakticky až do období reforem, byla Ženeva začleněna do germánské říše. Po celou dobu byl praktickým vládcem mista biskup.

město nezískalo většího významu až do konce středověku, kdy jeho veletrhy dosahující vrcholu v 15. století, zajistily městu mezinárodní význam. Nezávislost města byla však po dobu 13.-17. století neustále ohrožována neúspěšnými pokusy savojských princů si toto město podmanit. V době největšího ohrožení bylo město zachráněno intervencí švýcarských kantonu Fribourg a Bern. Na konci Reformace v roce 1535 se město přeměnilo v republiku. V letech 1550- se pronásledovaní Protestanti, především z Francie a Itálie, se usazovali ve městě, jehož náboženský vliv stoupal. Další vlna imigrantu přišla v 17. století, kdy byli Protestanti pronásledováni francouzským králem Louis XIV. V 18. století město prosperuje se vznikem obchodního a bankovního sektoru.

Roku 1792 byla nastolena politická rovnost a svoboda. V letech 1798-1813 bylo město přičleněno k Francii. Svobodu získalo vyhnáním napoleonských vojsk 31. prosince 1813. Ženeva se připojila ke švýcarské konfederaci v r. 1815.

Ženeva je rodným místem "červeného kříže" (1864), sídlí zde také evropská pobočka Společnosti národu. město má mezinárodní charakter. Na 25% obyvatel města dnes tvoří cizinci. Koná se zde světoznámý autosalón.

Z vrcholu severní věže (157 schodu) Katedrály Sv. Petra (1160-1232), postavené v románském stylu s gotickými a Řecko-římskými prvky, je nádherný pohled na město, vstupné 2.5 SFr. Většina městských muzeí se nachází ve starém městě - Musée d´Art et d´Historie, vstup zdarma.Musée d´Ethnographie obsahující např. exponáty z Ameriky. Cesta Spojených národu na konci ulice Monbrillant je těžkopádná, bez ohledu na všechny umělecké dary věnované z celého světa. Stálý rušný pohyb diskutujících skupinek diplomatu oblečených v národních krojích, poskytuje větší vzruch, než který je slibován v pruvodcích. Vstupné - studenti 3,5SFr. Dále zde je Muzeum Mezinárodního červeného kříže a červeného pulměsíce, studenti 5 SFr. Na jezeře mužete vidět nejvyšší vodotrysk na světě. Dosahuje 100 metrů. V parku Le Jardi Anglais se svým slavným květinovým Horloge Fleurie, což jsou velké hodiny vyzdobené květinami a věnované jako hold švýcarskému hodinářskému průmyslu.


Mužete navštívit CERN - mezinárodní středisko pro výzkum elementárních částic. Je zde největší kruhový urychlovač částic v podzemním tunelu o průměru 27 km, jenž leží částečně už i ve Francii.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru