vlasta logo vlasta logo

Stonehenge

English

Související odkazy jinam

Stonehenge - nacházející se na Salisbury Plain vznikalo mezi 2 800 až 1 500 lety před Kristem v několika etapách. Během této doby se objekt několikrát přestavoval. Z počátku zde byl pouze vnější kruhový val. Pravděpodobně ještě před kamennou stavbou zde stála stavba dřevěná. Ve valu se našlo 56 jam, pravděpodobně po pilířích. Stavbu dokončili až "Beaker Folk" v době bronzové.

Zřejmě se jedná o obřadní místo prastarých Keltů. Kromlech Stonehenge je patrně nejznámější evropskou megalitickou stavbou - 121 kamenů na ploše 14 ha. Kromlechy jsou kamenné kruhové prstence, složitá kruhová seskupení vztyčených kamenů do kruhů a řad, stvořená ke kultovním a astronomickým účelům. Nejvíce megalitických památek je zachováno ve Francii (řady v bretaňském Carnacu - 5.730 menhirů na ploše 400 ha).

Některé kameny - Bluestones, sem byly dopraveny až z 350 km vzdálených hor Preseli Mountains ve Walesu. Pravděpodobně se dopravovaly na vorech kolem pobřeží. Na 60-80 těchto kamenů vážících 3-4 tuny bylo postaveno do neúplného kruhu někdy kolem roku 2 550 př.n.l. Kolem roku 2 500 př.n.l. se začaly odpravovat kameny zvané Sarsen z oblasti Avebury. Tyto kameny vážili mezi 6-60 tunami. Celek tvoří kruh modrých kamenů postavený uvnitř kruhu z kamenů "Sarsen". Stejná kombinace ještě vytváří dvě v sobě postavené formace v podobě podkovy. Společná osa obou formací směřuje k bodu vycházejícího Slunce 21. června - nejdelšího dne v roce. Věří se, že postavení těchto kamenů trvalo 1 až 2 století. Výzkumy dokázaly odhalit, jak byl Stonehenge postaven, ale již nám nejsou schopny odpovědět na otázku, jak stavitelé mysleli a věřili. Není zde žádná evidence, že by místo sloužilo k obětování. Ale opravdový účel stavby je stále záhadou.

Celý objekt je oplocen a vstupné je 6,3£. (březen 2008) Poblíž je parkoviště, občerstvení a lavičky. Zapomeňte ale, že by jste si zde sami něco uvařili. Ochranka vám to okamžitě zatrhne jako mně, když jsem si chtěl uvařit snídani.


Nedaleko odtud je katedrála ze 13.stol. tvořená 7 000 tun kamene navršeného do nejvyšší špice v Anglii. Katedrála se nachází v Salisbury.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 1996 | Doporučení Nahoru