vlasta logo vlasta logo

Kanada - dějiny

English

Související odkazy jinam

Do Kanady jsem vstoupil sice již několikrát, ale pokaždé jsem z této země neviděl mnoho. Věřím, že se to v budoucnosti ještě změní :)

Kanada - vesnice či společnost - slovo pocházející z jazyka jednoho z kmene Irokézů, indiánů obývajících oblast kolem Velkých jezer. Tito lidé vybudovali kompletní politickou společnost ještě před příchodem prvních bělochů - Vikingů v 11. stol. Dnes žije v Kanadě kolem 375 000 potomků původních obyvatel. Většina z nich žije v 2 200 rezervacích. Inuité, kteří žijí převážně v odlehlých severních obalstech země, roku 1999 založili vlastní provincii zvanou Nuvanut. Mají vlastní vládu, která spravuje území přibližně poloviny bývalých Nortwest territories Na území větším nežli Aljaska s California dohromady žije pouze 26 000 obyvatel. V prvních 14 letech má kanadská vláda do této oblasti "napumpovat" bilión kanadských dolarů. Hlavním novým odvětvím má být težba a cestovní ruch. I dnes na 40% obživy zde žijících lidí tvoří lov a rybaření.

Ačkoliv je Kanada druhou největší zemí na světě, obývá ji pouze kolem 30 mil obyvatel. Na 90 procent obyvatel žije v úzkém pásmu podél hranice s USA, střední a severní část země je téměř neosídlená težko přístupná a téměř nedotčena vlivem člověka. Proto také láká milovníky přírody.


V provincii Québec je přibližně 83% obyvatel francouzky mluvících a pouze kolem 10% mluví anglicky.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2017 | Doporučení Nahoru