vlasta logo vlasta logo

Khajuraho monument

English

Související odkazy jinam

Khajuraho monument se nachází ve stejnojmenném městečku v indickém státě Madhya Pradesh. Jedno z nejznámějších míst Indie se proslavilo komplexem chrámů postavených převážně v období dynastie Rajput Chandela 950 - 1050 n.l. počátkem 12. století bylo chrámů 85 rozprostírajících se na ploše 20 km2.
Chrámy se aktivně užívali do konce 12. století. Počátkem 13. století bylo království Chandlea podmaněno Sultánem Qutb-ud-din Aibak z Dillí. V období 13. až 18. století bylo území střední Indie pod nadvládou několika muslimských dynastií. Během této doby byly některé chrámy úmyslně zničeny, některé byly ponechány svému osodu a postupně je pohltila divočina. Do dnešních dnů se jich v dobré kondici dochovalo pouze 22 na rozloze 6 km2.

Khajuraho chrámy byly postaveny společně ve třech skupinách - západní, jižní a východní. Jsou věnovány dvou vyznáním - hinduismu a džinismu. Chrámy představují skvělou ukázku rovnováhy mezi architekturou a sochařstvím. The Temple of Kandariya zdobený velkým množstvím soch představuje jedno z nejlepších děl indického umění.

Nejvíce chrámů pohromadě je v "západní skupině". Chrámy jsou v ohraničeném komplexu otevřeném od svítání do soumraku. Platí se zde vstupné, celý areál lehce projdete pěšky. Nachází se zde nejvýznamnější a nejlépe dochované chrámy jako:

  • Kandariya-Mahadev - postaven mezi lety 1025-1050, obsahuje nejvíce postav v sexuálních až akrobatických pozicích. 646 postav je vytesáno na vně chrámu a 226 uvnitř. Vetšina z nich je téměř 1m vysoká, jsou vyšší a štíhlejší nežli na ostatních chrámech. Hlavní věž se tyčí do výšky 30 metrů a 84 menších věžiček ji doplňuje.
  • Lakshamana - tento hinduistický chrám se stavěl po dobu dvaceti let. Vedle erotických soch na tomto chrámu naleznete také zobrazené vojenské formace.
  • Varaha - chrám věnován převtělení Boha Višna v kance. Socha kance je 2.6 m dlouhá a 1,7 m vysoká. Chrám se nachází poblíž vstupu do areálu.
  • Pro návštěvu jižních a východních chrámu doporučuji si půjčit kolo. Ale i ty lze navštívit pěšky.

    TOPlist
    Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Prosinec 2014 | Doporučení Nahoru