vlasta logo

Masajové

English

Související odkazy jinam

Poblíž pobřeží ve městě Malandi se nachází tržiště se sortimentem zaměřeným na turisty - obrazy, látky, řezbářské výrobky... obchodníci původně prodávali své zboží na plážích, před několika lety ale vzniklo toto speciální tržiště. S Klárkou jsem si koupili jeden pěkný obraz poblíž našeho hotelu. Tak se nám líbí, že chceme něco menšího koupit jako dárky. Nyní již alespoň třicet minut v šíleném vedru procházíme všechny obchůdky. Prodavači slušně pozdraví ale nijak se nevnucují. S jedním z nich právě mluvím a když se otočím na Klárku, tak hned za ní stojí dva urostlí Masajové. Jeden z nich mě pozdraví a optá se jak se mám. Po zdvořilé odpovědi se otáčím k prodavači. Vzápětí se otáčím opět ke Klárce a oba Masajové jsou již pryč. Jak se znenadání zjevili, tak také zmizeli. Byl to silný nepopsatelný zážitek...

Na keňském území žije více jak sedmdesát kmenových skupin. Jejich počet lze těžko určit. Dříve se některé skupiny se sjednocovaly, aby odolali silnějším sousedům, dnes mnoho mladých odchází do měst kde hledají snadnější obživu. Zde se pak mezi nimi stírají rozdíly. Většina Keňanů se dnes sice hlásí ke křesťanství, ale mnoho z nich i nadále praktikuje tradiční náboženské obřady. Podél pobřeží žije početná skupina muslimů.

Asi nejznámějším kmenem jsou Masajové. První Masajové přišli do dnešní Keni z oblasti Súdánu. Do roku 1500 žili kolem Rudolfova jezera na území dnešní Etiopie a Súdánu. Za léta si vydobyli pověst neohrožených válečníků. Ke konci 19. století však velká část podlehla hladomoru a různým nemocem. Další ranou bylo nucené usazení v Brity vytyčené rezervaci Masai Mara, kam byli soustředěni všichni Masajové z oblasti Keni. Jejich půda byla zabrána osadníky.

Masajské ženy s oblibou nosívají masivní korálkové náhrdelníky. Při tanci houpáním tyto náhrdelníky rozhýbají. Muži často chodí oblečeni v červené pokrývce a do jejich výbavy patří také tradiční dřevěná palice. Pravidelně pijí mursik - kvašené mléko smíchané s kravskou močí a popelem. Tento nápoj spolehlivě snižuje cholesterol v krvi. U Masajů se i nadále provozuje obřízka jak dívek tak chlapců.

V současné době si někteří Masajové obstarávají obživu v oblasti turistického ruchu. Pracují zde jako průvodci, ostraha, a nebo prodávají svoje výrobku a předvádějí jejich tradiční tance. Jak hodně jsou tyto tance autentické se muže laik jenom domnívat. Takovéto představené jsem shlédl také v hotelu Coral Key. Další dva Masajové před námi krmili krokodýly během safari.

Pěkný článek i s diskusí je na Hedvábné stezce. Za přečtení stojí Bílá Masajka od Corinne Hofmannová, a rád bych viděl film Masajové - bojovníci deště.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Leden 2014 | DoporučeníNahoru