vlasta logo vlasta logo

Malajsie - dějiny

English

Související odkazy jinam

Věří se že území Malajsie bylo osídleno člověkem jako jedno z prvních míst a to již před 50 tisíci lety. Tak alespoň dokládají nálezy ve vápencových jeskyních Niah. Ve státě Kedah jsou nejstarší (300 n.l.) evidence nesoucí známky Hinduisticko-buddhistické civilizace. Území je pod střídavým vlivem Thajců, Indonésanů a část Malajského poloostrova byla i pod vládou Khmérů. Později se sem rozšiřuje islám.

Z Evropanů se na Malajském poloostrově usadili nejdříve Portugalci a to na území dnešního Malacca. Portugalci zde byli od roku 1509, v roce 1641 však byli vytlačeni Holanďany.Britové založili dva přístavy - Penang a Singapore. Později převzali moc i od Holanďanů a tak rokem 1920 ovládali malajský poloostrov. Za jejich panování se do této oblasti přesídlilo spousta Indů a Číňanů jenž nyní vytvářejí z Malajsie národnostně a nábožensky velice pestrou zemi.

Během WWII oblast obsadila japonská armáda. Proti okupantům se postavili malajští komunisté jenž po válce bojovali i proti Britům jenž založili Malajskou federaci. Malaya získala nezávislost v r.1957. Několik státečků společně se Singapurem se r. 1963 připojilo k federaci Malajsie. Singapur ovšem o dva roky později opět vystoupil.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru