vlasta logo vlasta logo

Cesta 06

English

Související odkazy jinam

Dne 15. července 2006 odjíždím do Bratislavy, kde se připojuji ke kamarádovi z vejšky - Pepínovi, jeho nastávající manželce Olze a její sestře Beátě. Společně kolem 13:00 téhož dne vyjíždíme autem na celonoční cestu do italského přístavního města Livorna. Cílem našeho 14 denního výletu je "Nejkrásnější ostrov Středomoří - Korsika". K trajektu přijíždíme dříve, než jsem čekali, kolem 3 hodin ráno. Tak jako již několik osádek jiných automobilů, ukládáme se k několika hodinovému spánku přímo před autem.

Po několika hodinové plavbě náš trajekt kotví v přístavním městě Bastia. V tom to největším městě severovýchodní části ostrova se dlouho nezdržujeme. První dvě noci trávíme v kempu u S. Florent. Cena €22 za 4 osoby, 1 stan a auto.

Velmi klikatou silnicí č.81 a za úmorného vedra pokračujeme západním směrem. Už po chvilce většině z nás, včetně mne, je pěkně blbě. Ani si moc nemohu kochat kamenitou vyprahlou pustinou, která tuto severní část ostrova ovládá.

Kolem poledne odpočíváme na jedné z mnoha nádherných pláží. V červenci 2006 zde, ale i v celé Evropě, panovalo takové vedro, že polední osvěžení v moři nebo horské říčce bylo nutností. Po prohlídce městečka Speloncato a krátkém výšlapu směrem na Tombalancce trávíme jedinou noc mimo oficiální kemp poblíž vesnice Costa.

Druhý den navštěvujeme Corte ve vnitrozemí a k večeru se přesouváme k Haut-Asco. Další den nás čeká výstup na nejvyšší horu ostrova Mt. Cinto (2700m).

Po silnici #84 směřujeme na západní pobřeží. Krátce po poledni se koupeme v říčce západně od vodní nádrže Barrage. Oblast východně od Evisa mi vzdáleně připomínala americké Yosemite. Jen několik kilometrů západně řeka zase vytvarovala hluboké červené kaňony Spelunca.

Na západním pobřeží určitě stojí za návštěvu oblast Calanche a Capu Rosso. Bohužel my jsem tímto místem pro nedostatek času rychle projeli....Již rychlejším tempem navštěvujeme hlavní město ostrova Ajaccio, jedno z nejtypičtějších korsických měst Sartène, a na samotném jihu město Bonifacio s majestátní citadelou.

Cestou zpět na sever se ještě pokoušíme vystoupit na Mt. Rotondo s údajně nejkrásnějšími scenériemi. Poslední noc trávíme v kempu severně od Bastia. Kolem poledne následujícího dne opouštíme tento "nejkrásnější ostrov Středomoří". Z původně plánované zastávky v Benátkách nakonec sešlo. Za silného deště přijíždíme do kempu nedaleko Mestre. V Bratislavě se loučím se spolucestujícími a vlakem se vracím do Prahy.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2007| Doporučení Nahoru