vlasta logo vlasta logo

Paříž

English

Související odkazy jinam

Hlavní město Francie s více jak 10 miliony obyvatel (s okolím) patří k nejkrásnějším městům, jaké jsem kdy spařil. Město leží na řece Seine. První historická zmínka sahá do r. 300 př.n.l., kdy se keltský kmen Gálů, známých jako "Les Parisiens" usadil na ostrově Cité. Století konfliktů mezi Kelty a Římany bylo ukončeno roku 52. př.n.l., kdy keltskou pevnost Lutelia dobyl Julius Caesar. Usedlost se stala římským městem ale převzala jméno po svých obyvatelích - Paříž.

Křesťané do oblasti začali přicházet v 2. století n.l. S příchodem Franků v 5. století skončila vláda Římanů. Frankové zde vládnou až do 8. století. Město se rozrůstá i na pravý břeh a vznikají nové obchodní čtvrti s typickým hvězdicovým uspořádáním ulic. Vláda Kapetovců se zasloužila především o kulturní a duchovní rozvoj města. V roce 1163 byla zahájena stavba katedrály Noter Dame. R. 1215 byla založena universita a r. 1253 universita Sorbonne. Nádherná Sainte Chapelle byla postavena v roce 1248 a Louvru na břehu řeky sloužil jako pevnost. Odtud panovala monarchie Valoiských (1328-1589). Karel V. založil roku 1364 Bastillu.

Skandinávští Vikingové (známí jako normánský) začali podnikat nájezdy na severozápadní pobřeží Francie v 9. století. Po třech stoletích nájezdů začali podnikat útoky proti Paříži. To přešlo v konflikt zvaný Stoletá válka mezi Normánskou Anglií a Paříží. Válka vyústila v porážku Francie u Agincourt v roce 1415 a v anglické vládnutí nad Paříží v roce 1420. V roce 1429 začalo hnutí proti Anglii pod vedením 17 leté Johanka z Arku . Angličany porazili u Orléans a až na Calais se je k roku 1453 podařilo odevšad vyhnat.

V 15. století se město ozdobuje italskou renesancí a získává zpět svoji prosperitu. Koncem 16. století je však město opět ve válečném konfliktu. Tentokrát vedeném kvůli náboženství: Huguenots, francoužští protestanti podporovaní Anglií, a katolíci. Nejhorším dnem se stal St Bartholomew's Day v roce 1572, kdy bylo u příležitosti oslavy svatby Henri z Navarre (později Král Hendrich IV. pobyto 3 000 Huguenots.

Král Ludvík XIV, Král Slunce (panoval 1643-1715) téměř vyčerpal město jak válkami tak velkolepými stavbami. Pro město je to ale období rozkvětu. Počet obyvatel stoupl na půl milionu a vláda se přestěhovala do 23 kilometrů vzdáleného nového sídla ve Versailles. Jeho nástupce Ludvík XV. založil roku 1760 vojenskou školu. Dobytím Bastilly 14.7. 1789, která byla celá srovnána se zemí, začala Francouzská revoluce. Popravou Ludvíka VI. a celé královské rodiny (21.1.1793) začalo období hrůzy, kdy byli po celém městě popravováni tisíce šlechticů a přívrženců krále.

Nestabilní porevoluční vláda byla ovládnuta mladým Napoleon Bonaparte. Roku 1804 ho Papež jmenoval Císařem Francie.Napoleonské období (1804-1814) mělo významný vliv na obnovu Louvru. Na oslavu Napoleonských vítězství byly postaveny např.Arc de Tromphe na pl. Charles de Gaulle de I´Étoile, Arc de Tromphe du Carrousel na nádvoří Louvre,...Napoleon si podmanil většinu Evropy. První porážku obdržel v roce 1812 v Rusku. Další v roce 1815 v Belgickém Waterloo. Následoval Napoleonův exil.

Po pádu Ludvíka Filipa roku 1848 byla vyhlášena II. republika. Byla zahájena výstavba parků Bois de Boulogne, opery,... Dne 4.9.1870 byla vyhlášena III. republika. Na jejím počátku však Paříž musela kapitulovat před vpádem Prusů. V krátkém období před I. světovou válkou se pokračovalo ve výstavbě staveb jako Tour Eiffel, Sacré Coeur.

Nová vlny výstavby započala v roce 1958 palácem UNESCO. Vedle historického jádra má Paříž moderní obchodní čtvrť plnou různorodých mrakodrapů v severozápadní části města La Defense. V 80. letech 20. století bylo postaveno několik "futuristických" staveb - Centre Georges Pompidou, galérie a museum postavené avantgardní technikou ze skla a ocele; skleněná pyramida v Louvre (1989);... Město je "poseto" nádhernými parky jako např.Champs de Mars, Park Champs Élysées.

Paříž je známá také svými nočními podniky jako je kolébka francouzského kankánu Moulin Rose, Crazy Horse, Folies Bergere či Lido.

Městu New York dala Paříž dnes známou sochu Statue of Liberty. Její menší sestřičku lze dnes spatřit na konci ostrova Allée des Cygnes.

Nocleh - policií je tolerován nocleh v parku pod Tour Eiffel. Pouze si dejte pozor, abyste měli všechny věci v batohu a ten nejlépe pod hlavou. Každou noc tu v létě takto spí desítky mladých lidí z celého světa. Pitná voda se dá získat v parku pod Eiffel Tower. Noční život trvá velice dlouho.

Informační kancelář - jediná, o které vím je u Arc de Triomphe Charles de Gaulle de I´Étoile nebo-li u "Vítězného Oblouku".
Památek je tolik, že raději jen doporučím kvalitního mapového průvodce Paříž vydaného Kartografií Praha.

Stopování - já jsem odjížděl dvakrát směrem na Lyon. Jednou to byla hrůza, podruhé to šlo relativně rychle(45 min). Můžete dojet metrem (dá se dojít pěšky) na Porte d´Orleáns, odtud dolů po av. de la Porte d´Orleans a doleva, kde je několik "autoroutes:

    - A16 je na jih - Lyon,Francouzskou Riviéru a Švýcarsko.

    - východní směr: metrem na Porte de Charenton, a po ba Massena dojít na A4.

    - severní směr: metrem na Porte de la Chapelle

    - západní směr: metrem na Porte d´Autenuil, kde začíná A13

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: červenec 2003 | Doporučení Nahoru