vlasta logo vlasta logo

La Defense

English

Související odkazy jinam

Jde o moderní čtvrť na severozápadním okraji Paříže tvořící svým architektonickým provedením samostatný ucelený celek. Skládá se z moderních mrakodrapů Velkolepý projekt architektů z celého světa se začal realizovat na počátku šedesátých let. Na 1 200 metrů dlouhá pěší zóna je lemována asi dvaceti různými mrakodrapy. Na jejím severozápadním konci je 110 metrů vysoká dutá "krychle" - La Gradne Arche - Velká Archa od dánského architekta Otto von Spreckelsena z roku 1989. Nachází se v ní mnoho úřadů, např. ministerstvo dopravy.

V této oblasti dnes pracuje více jak 100 000 lidí a více jak polovina z nich na pozici manažera či jiného vedoucího pracovníka. 14 z 20 největších francouzkých společností má zde sídlo. Stejně tak zde je zastoupeno 13 z 50 největších společností světa. Celkem zde má zastoupení na 900 firem.

Přestože jde o obchodní centrum, stále zde bydlí na 20 000 lidí, dalších 15 000 bydlí v navazující oblasti zvané Park District s dominancí zelené díky parkům.


Ačkoliv oblast má dobré dopravní spojení s historickým centrem, v roce 1992 jsme se s Karlem rozhodli přijít sem pěšky. Díky tomu jsme si mohli vychutnávat pohled na pozvolně se zvedající mrakodrapy a prošli jsem celou pěší zónou.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Červenec 2003 | Doporučení Nahoru