vlasta logo vlasta logo

Skotsko - dějiny

English

Související odkazy jinam

Skotsko bylo kolem roku 6000 př.n.l. osídleno lovci a sběrači (Picts) přicházejícími z Anglie, Irska a kontinentální Evropy. Přinesli do této oblasti neolitickou dobu, obchod a organizovanou kulturu. Dnes po ní můžeme nalézt kamenné mohyly, hrobky jako u Orkneys. Později následovali lidé "pohárové kultury", kteří sem přinesli bronz a zbraně. Keltové přišli se železem. Římani nebyli schopni podmanit si zde svobodně žijící skupiny. Naopak aby jim zabránily v napadání své říše, postavili Hadrian's Wall. Křesťané zde založili své náboženské centrum v roce 397.

V 7. století obyvatelé na území dnešního Skotska stále soupeřili mezi sebou, s Angličany a Sasy z nížin, i s norskými útočníky. Na počátku 9. století Skotové získali převahu Picts, po kterých dnes již zbyly jen kamenné náhrobky a mohyly.

Na jihu, Anglo-Normáni pomalu zakládali feudalistickou společnost. V 13. století již existovala silná společnost založená na rodinných klanech. Na územích zvaných The Highlanders roku 1297 William Wallace porazil v bitvě the Battle of Stirling Bridge Angličany. Po několika dalších potyčkách byl však zrazen a roku 1305 byl v Londýně popraven. Stal se symbolem odporu boje za svobodu.

Jeho následovníkem se stal Robert the Bruce, která se rok po Wallaceovi smrti jmenoval králem Skotska. Ještě ten rok odrazil útok Angličanů, ti ho však porazili v bitvě u Methven and Dalry. He Až roku 1314 konečně nadobro Angličany porazil v bitvě the Battle of Bannockburn Vznikla hranice mezi Highlander a Lowlander jež symbolicky vedla mezi Fort William a Inverness. "Highlanders" byly "Lowlanders" považováni za gaelicky mluvící plenitele. Lidé z nížin žili více urbanizovaným životem a mluvili jazykem Lallans.

V 16. století skotský královský rod zachvátil bratrovražedný boj o moc. Ten, společně s bojem proti Angličanům zapříčinil, že málokterý panovník zemřel přirozenou smrtí. Boje pokračovali i v následujícím století, kdy se ještě přidala náboženská reforma. Přes veškerý odpor k Angličanům, the Act of Union of 1707 přiměl Skoty k rozpuštění parlamentu za zachování skotského právního systému a vlastní církve. Tímto aktem vznikla Velká Británie.

S příchodem průmyslové revoluce, rostoucím obchodem, stavěním lodí, rychlým růstem populace a měst na jihu se mění i životní styl obyvatel. Bohatí bohatli, vedli měšťácký život a chudí chudli ještě více. Přelidněnost, krize a nezaměstnanost donutila mnoho lidí odejít do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland.

Objevení ropy v Severním moři pomohlo Skotsku posílit jinak zaostávající ekonomiku. V roce 1999 poprvé zasedal znovu obnovený skotský parlament. Nová budova parlamentu se buduje v Edinburgu.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | DoporučeníNahoru