vlasta logo vlasta logo

Bejt Še'an

English

Související odkazy jinam

Bejt Še'an (anglicky Beit She'an) je nejzachovalejší římsko-byzantské město v severním Izraeli. Nachází se na staré obchodní cestě mezi Mezopotámií a Středomořím. Město těžilo z úrodné země Bejtše'anského údolí a nedostatku vody v širším okolí.

Území bylo poprvé osídleno před 5000 let př. n.l. V letech 16.-12. století př.n.l. zde bylo kenaanské období. Za období egyptské nadvlády se stalo hlavním městem Galileje. V 11. století př.n.l. padlo do rukou Pelištejců. Později toto území obsadil král Šalamoun. Město po dobytí Alexandrem Velikým bylo přejmenováno na Skythopolis. V 1. století př.n.l. se oblasti zmocňují Římané. Město prosperuje jako jedno z městských států Dekapole.

V roce 363 bylo město poničeno zemětřesením. V roce 409 se stalo centrem nové provincie Palestina Secunda. Maximálního rozsahu - cca 40 000 lidí, město dosáhlo v 6. století . V roce 635 v rámci islámské expanze bylo město ovládnuto arabskými dobyvateli. Po nějakou dobu zde fungovalo soužití muslimů i křesťanů, ale město ekonomicky i demograficky upadalo. 18. ledna roku 749 byla obec zcela zničena při zemětřesení a už nikdy se nevzpamatovala. Ve 12. století tu krátce vládli z místní pevnosti křižáci. Po jejich porážce existovala v prostoru bývalého města jen arabská vesnice Bejsan.

Israel BeitShean3 tango7174 Hlavní památky:

Osídlení se po větší část dějin soustřeďovalo do lokality severně od nynějšího města, v údolí řeky Nachal Charod, kde se postupně navršily jednotlivé sídelní vrstvy do umělého pahorku (telu).

Římské divadlo - jedno z nejlépe dochovaných, kapacita 7000 diváků, bylo postaveno koncem 2. století n.l. Spodních 23 řad sedadel zůstalo zachováno.

Palladium třída - 150 m dlouhá ulice spojovala divadlo a palác. Ulice byla lemována sloupy a obchůdky. Šlo o "nákupní třídu". Podlaha byla zdobena mozaikou.

Římský chrám – byl postaven před nymfeum na křižovatce hlavních ulic města Bej Še'an. Chrám byl postaven v 2. století n.l. a zničen ve 4. století n.l. během vlády křesťanství.

Byzantské lázně - se zachovalou mozaikou a mramorovou výzdobou.

Tell - sídlištní pahorek, postupně vytvořen lidskou činností.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Březen 2018 | Doporučení Nahoru