vlasta logo vlasta logo

Caesarea

English

Související odkazy jinam

Caesarea - přístavní město na pobřeží Středozemního moře nechal v letech 29 až 22 před n.l. postavit král Herodes Veliký. Město pojmenoval po římském císaři Augustu Caesarovi. Město prosperovalo až do roku 614 n.l. Jeho nádheru oslavoval popis Josepha Flavia v knize "Válka židovská". Nedávné archeologické vykopávky dávnou krásu měst potvrdily. Po částečném úpadku město na počátku 12. stol. a během křížových výprav opět sloužilo jako přístav. Město se ale nedočkalo konce 13. stol. kdy bylo zničeno mamlúky. Mamlúci byli cvičeni k zabíjení. Šlo o elitní, obávané vojáky v arabských armádách. Kariéru začínali na trzích s otroky ve Střední Asii, na Kavkaze a v jižním Povolží. Mamlúk totiž znamená „otrok bílé pleti“. Arabové, kteří si tohle zboží vybírali nadmíru pečlivě, mamlúky odvezli do svých zemí a zařadili je do vojska. Zničené město pak zavál písek.

Většina památek se nyní nachází v národním parku. Od jihu postupně uvidíte římské divadlo s kapacitou 4000 míst k sezení. U pobřeží jsou zbytky Herodova paláce, dále na sever se nachází jeden z největších hipodromů římské říše. Hipodrom bylo ve starověkém Řecku místo určené ke konání závodů na koních, nebo na koňmi tažených vozech.

Na pobřeží také stojí pozůstatky křižácké citadely obehnané hradbami z let kolem 1250. V širším okolí se nachází více ruin z období křížových výprav, včetně čtyř věží a obranného příkopu.

Nejzajímavější památky se ale nacházejí pod vodou. V bývalý přístav je rájem pro potápěče, kteří mohou sledovat vraky lodí stejně jako rozbořené zdi.

Severně od města se nachází zbytky 17 kilometrů dlouhého akvaduktu zbudovaného za vlády Heroda. Akvadukt přiváděl vodu do města od úpatí hory Karmel.


This picture is from https://biblewalks.com/

V době naší návštěvy se slavil nějaký svátek. Co mne překvapilo, že spousta lidí si dělalo piknik přímo na trávě uprostřed vykopávek v tomto národním parku....

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Duben 2018 | Doporučení Nahoru