vlasta logo vlasta logo

Olivová hora

English

Související odkazy jinam

Olivová hora - poprvé tuto horu spatřuji při naší noční návštěvě Jeruzaléma. Denní prohlídku města zahajujeme o dva dny později právě na tomto místě s nejhezčím výhledem na staré město a Chrámovou horu.

Olivová hora se nachází východně od starého města. Dostala jméno podle olivovníků, které zde dříve hojně rostly. Na západním svahu leží největší židovský hřbitov na světě. Tento hřbitov je v provozu již více jak 3000 let a je zde přibližně 150 000 hrobů. Mnoho židů si přeje být pohřbeno na Olivové hoře blízko Jóšafatova údolí, kde bude podle legendy v den posledního soudu lidstvo vzkříšeno. Nechává se zde pohřbít také mnoho zámožných Židů z celého světa.

Na úpatí hory se nachází Getsemanská zahrada, kam podle evangelií chodíval Ježíš Kristus a kde byl zajat večer před svým ukřižováním. Můžete zde dnes navštívit Chrám národů, postavený v roce 1924 za finanční podpory mnoha zemí. Někdy se mu říká také Basilika utrpení. Byl postaven na místě, kde se podle tradice Ježíš modlil v předvečer svého zatčení. Původní kostel ze 4. století zničilo roku 747 zemětřesení.

Přes silnici se nachází Chrám Máří Magdalény, ruský pravoslavný chrám s typickými zlacenými cibulovými kopulemi. Nedaleko je také Hrobka Panny Marie.

TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Prosinec 2018 | Doporučení Nahoru